Stare Miasto

Zmiany na placu Bernardyńskim i przy ul. Ułańskiej

Wizualizacja plac Bernrdyński  Foto: materiały prasowe / mpu

Rada miasta przyjęła nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla placu Bernardyńskiego. Dokument otwiera drogę do zmian w tym miejscu: poza straganami będzie tam przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców, jest też możliwość parkingu podziemnego. Podczas wtorkowej sesji radni uchwalili też plan dla nowego osiedla przy ul. Ułańskiej.

Poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego dla placu Bernardyńskiego pochodził z 2005 roku.

Zawarte w nim zapisy szczegółowe zdezaktualizowały się i wymagają zmiany – mówiła podczas sesji Elżbieta Janus, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. – W historii Poznania plac Bernardyński był miejscem, w którym targowiska odbywały się doraźnie. Dziś wymaga on uporządkowania i odnowy.

Przed sporządzeniem miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasto przeprowadziło szerokie konsultacje społeczne.

Pytaliśmy o opinię wszystkich poznaniaków: mieszkańców, sprzedawców, osoby, które robią tam zakupy albo pracują w pobliżu – mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. – Z przeprowadzonych konsultacji wynikało, że poznaniacy chcą zachować funkcję handlową placu Bernardyńskiego, ale oczekują wydzielenia przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej, która będzie służyć mieszkańcom. Chcą też wyznaczenia miejsc postojowych dla samochodów oraz ustawienia na placu toalet i stacji rowerów miejskich. Ich postulaty zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nowy plan dzieli przestrzeń placu Bernardyńskiego na dwie strefy. Pierwsza z nich pełnić będzie funkcję handlową – znajdzie się tam miejsce dla wszystkich sprzedawców, którzy obecnie mają podpisane umowy ze spółką Targowiska. Wszystkie stragany i pawilony zostaną odsunięte od ulic i chodników, na placu pojawią się śmietniki (plan dopuszcza również podziemne).

Druga strefa będzie miejscem rekreacji i wypoczynku przyjaznym dla mieszkańców okolicy. Plan dopuszcza tam postawienie straganów, ale wyłącznie mobilnych, które będą mogły zostać złożone. Na placu będą mogły stanąć również ogródki gastronomiczne.

Obie strefy oddzielać będzie od siebie szerokie przejście – oś widokowa, która zapewni nie tylko łatwiejsze poruszanie się pieszym, ale także odsłoni widok na stojący przy placu kościół św. Franciszka Serafickiego.

Dokument dopuszcza możliwość zbudowania pod targowiskiem parkingu podziemnego. Na placu będzie mogła stanąć stacja roweru miejskiego i parking dla rowerów na co najmniej 30 miejsc. Plan pozwoli również zamienić miejscami biegnącą obecnie przy placu drogę rowerową z chodnikiem – jeśli będzie taka potrzeba.

Radni uchwalili też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej – który również został przygotowany po obszernych konsultacjach. Dzięki temu na tym obszarze będzie mogło powstać nowe osiedle. Nowy plan pozwoli na zachowanie wartościowych budynków, stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i połączenie Grunwaldu z Łazarzem przez ciągi piesze i rowerowe. Dokument umożliwi też wprowadzenie nowych terenów zieleni i zachowanie istniejącego na tym obszarze starodrzewu.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / mpu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz