Aglomeracja

Zmiana na liniach nocnych przesunięta na marzec

Autobus nocny - linia nocna  Foto: ZTM

Zaproponowane przez Zarząd Transportu Miejskiego zmiany w funkcjonowaniu komunikacji nocnej spotkały się z bardzo dużym oddźwiękiem. Aby dać szansę wszystkim zainteresowanym radom osiedli na analizę zmian i wyrażenie swojej opinii, ZTM przesunął termin ich przekazania na 23 grudnia. W związku z wydłużeniem terminu zgłaszania opinii przesunięto termin  wprowadzenia zmian na 1 marca 2021 r.

Celem zmiany jest większa wygoda i dostępność transportu dla pasażerów. Chodzi o wygodniejsze przesiadki, zwiększenie możliwości bezpośrednich przejazdów i rozszerzenie nocnej obsługi komunikacyjnej na nowe rejony Poznania. 30 listopada Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił projekt Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania. O opinię na temat proponowanych zmian zwrócono się także z prośbą do rad osiedli. One najlepiej znają lokalną specyfikę i potrzeby mieszkańców.

Propozycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem lokalnych samorządów oraz mieszkańców.

Swoje opinie, w zdecydowanej większości pozytywne, nadesłało już wiele zainteresowanych rad osiedli. Część z nich potrzebuje więcej czasu na dokładne przeanalizowanie i zapoznanie się z projektem. Dlatego wydłużyliśmy termin przesyłania opinii do 23 grudnia – wyjaśnia Wojciech Miechowicz, zastępca dyrektora ZTM ds. Publicznego Transportu Zbiorowego.

Następnym etapem wdrażania projektu będzie analiza przesłanych opinii i uwzględnienie ich w ostatecznych planach zmian w funkcjonowaniu nocnej komunikacji. Tak, by projekt był jak najbliższy oczekiwaniom użytkowników komunikacji publicznej w Poznaniu.

Podstawą zaproponowanej zmiany jest połączenie większości nocnych linii autobusowych w tzw. przelotowe. Dziś głównym miejscem, w którym się one spotykają się jest rondo Kaponiera, gdzie znajduje się przystanek początkowy/końcowy. Po zmianie, autobusy linii nocnych także będą zatrzymywały się na Kaponierze – która stanowiłaby najważniejsze miejsce na przesiadkę. Jednak po zmianach byłby to przystanek przelotowy na trasie do innego rejonu Poznania, a nie końcowy. To pozwoliłoby zwiększyć możliwość bezpośrednich połączeń.

Zależy nam na podniesieniu standardu komunikacji nocnej. Chcemy, żeby była ona bardziej dostępna dla większej liczby pasażerów i obejmowała więcej niż obecnie rejonów miasta – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Użyte w artykule zdjęcia: ZTM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz