POZnań

Źle zabezpieczone wykopy

Wykopy na ulicy Krańcowej  Foto: Straż Miejska Poznań

Straż Miejska nie jest tylko od karania źle parkujących kierowców. Strażnicy zajmują się także m.in. dzikimi wysypiskami czy kontrolą zabezpieczeń wykopów. Te ostatnie były obiektem ich zainteresowania przy ulicy Krańcowej.

Strażnicy referatu Nowe Miasto skontrolowali zabezpieczenie i oznakowanie wykopów przy ulicy Krańcowej, gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nowej instalacji gazowej. W trakcie kontroli okazało się, że wykopy na terenie chodnika nie zostały należycie zabezpieczone. Bariery oddzielające pieszych od krawędzi wykopu były ustawione w taki sposób, że piesi mogli bez przeszkód ominąć je, a w innym miejscu barier wcale nie było. Brakowało także tymczasowych oznaczeń kierunku ciągów przejść dla pieszych a wykopaną ziemię składowano na trawniku w taki sposób, że piesi zmuszeni byli do chodzenia jezdnią.

Obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka, w tym przypadku prowadzonych prac ziemnych, spoczywa na kierowniku budowy.

 

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz