Aglomeracja

Zawodowe choroby głosu – najczęstsze w Wielkopolsce

Chris Schittulli śpiewa Aznavoura  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Ewelina Jaśkowiak

W 2021 roku w województwie wielkopolskim stwierdzono 221 przypadków chorób zawodowych. Najczęściej stwierdzanymi chorobami, podobnie jak w roku ubiegłym, były przewlekłe choroby narządu głosu 111 przypadków

Liczba zgłoszeń chorób zawodowych w Wielkopolsce od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2019 roku stwierdzono 171 przypadków, a w 2020 roku 168 – informuje Sanepid

Na drugim miejscu znajdują się choroby zakaźne lub pasożytnicze 62 przypadki oraz pylice płuc 17 przypadków. Wśród chorób zakaźnych lub pasożytniczych ubiegłego roku przeważał COVID-19  49 przypadków oraz borelioza 9 przypadków.

Zapadalność na choroby zawodowe jest związana z występującym na danym terenie zagrożeniami dla zdrowia pracujących. Wśród dominujących chorób zawodowych w 2021 roku (podobnie jak w 2019 i 2020 roku) na terenie województwa wielkopolskiego znalazły się schorzenia niezwiązane z przemysłem, tj.: przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym dotyczące nauczycieli oraz choroby zakaźne lub pasożytnicze, występujące głównie wśród rolników i leśników, a także pracowników medycznych.

Wynika to z charakteru województwa wielkopolskiego czyli dużych obszarów rolnych i leśnych, braku przemysłu ciężkiego oraz dużej liczby ludności i zapotrzebowania na kadrę pedagogiczną. Ponadto duży wzrost zachorowań wśród chorób zakaźnych lub pasożytniczych pod postacią COVID-19 związany jest z trwającym od marca 2020 r. stanem epidemii.

W tym roku do początku maja w województwie wielkopolskim stwierdzono 39 przypadków choroby zawodowej.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Ewelina Jaśkowiak

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz