Aglomeracja POZnań

Zmiany przystanków na Ogrodach

Przystanek Rondo Rataje  Foto: lepszyPOZNAN.PL/Piotr Rychter

Zarząd Transportu Miejskiego od soboty, 14 maja wprowadzi nową organizację miejsc odjazdowych dla autobusów linii miejskich i podmiejskich w rejonie Ogrodów. Najważniejszą zmianą jest otwarcie przebudowanej zatoki przystankowej na ulicy Dąbrowskiego (przy pętli tramwajowej), gdzie będą się zatrzymywały autobusy 4 miejskich linii. Dzięki temu wszystkie podmiejskie linie TP BUS z Tarnowa Podgórnego (dotychczas kończące swoje trasy na ul. Nowina) będą rozpoczynały i kończyły trasy na przystanku na ulicy Szpitalnej (przy pętli tramwajowej). Dokonane zmiany poprawią w ten sposób komfort podróżowania dla osób przesiadających się, zwłaszcza tych korzystających z linii podmiejskich.

Zakres prac związanych z budową nowej platformy dla przystanku autobusowego Ogrody obejmował poszerzenie istniejącej zatoki autobusowej, wykonanie nawierzchni przystanku i chodnika zgodnego z przyjętymi w Poznaniu standardami. Zbudowano kolejny element drogi dla rowerów (między wyjazdem a wjazdem na pętlę tramwajową) zamontowano  elementy małej architektury takie jak kosze na śmieci, stojaki rowerowe i ławki. Odtworzony został także pas zieleni, wykonano nowe nasadzenia, a także przeniesiono tablicę informacji pasażerskiej z przystanku przy ulicy Nowina na przystanek przy ulicy  Dąbrowskiego.

Zakończenie przebudowy umożliwi  (od soboty, 14 maja) wprowadzenie  zmian stanowisk odjazdowych w ramach węzła Ogrody, przy jednoczesnej likwidacji przystanku na ul. Nowina.

Zmiana trasy przejazdu dla linii podmiejskich nr 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821

W związku ze zmianą lokalizacji przystanku dla autobusów TPBUS z Tarnowa Podgórnego, zmieniona zostanie  trasa przejazdu autobusów linii numer: 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821. Do pętli Ogrody autobusy będą dojeżdżać z ulicy Dąbrowskiego przez ulice Polską i Nowina. Na trasie przejazdu autobusy będą zatrzymywać się na przystankach „na żądanie” Polska na ul. Polskiej oraz Piękna na ul. Nowina. Z kolei wyjazd autobusów z pętli Ogrody będzie się odbywał  ulicą Dąbrowskiego do przystanku Bużańska i dalej w kierunku Smochowic i gminy Tarnowa Podgórnego.

Układ linii nocnych w rejonie węzła Ogrody nie zmieni się.

Stanowiska końcowe oraz początkowe dla poszczególnych linii autobusowych miejskich i podmiejskich w rejonie  pętli Ogrody obowiązujące od soboty, 14 maja:

Przystanek na ulicy Dąbrowskiego na wysokości pętli tramwajowej

  • linia nr 195: przystanek końcowy oraz początkowy
  • linie numer 182, 191 i 193, autobusy kursujące w kierunku  ulicy Żeromskiego: przystanek na trasie

Przystanek na ulicy Dąbrowskiego na wysokości ulicy Cienistej (vis-a-vis Ogrodu Botanicznego)

  • linie nr 156, 161, 186, 801, 833 i 834: przystanek końcowy oraz początkowy:

Przystanek na ulicy Szpitalnej w kierunku ulicy Nowina

  • linie numer 121, 729: przystanek początkowy
  • linie numer 156, 161, 182, 186, 191, 193, 801, 833, 834, autobusy kursujące w kierunku ulicy Nowina

Przystanek na ulicy Szpitalnej przy bloku nr 3 (na buspasie) w kierunku do ulicy Dąbrowskiego

  • linie nr 121, 729, 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821: przystanek końcowy

Przystanek na ulicy Szpitalnej w kierunku do ulicy Dąbrowskiego

  • linie nr 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821: przystanek początkowy: Przystanek na ulicy Nowina – likwidacja 
Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.PL/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz