Łazarz

Zaśmiecone ogródki

Zaśmiecone ogródki  Foto: SMP

Zaśmiecone ogródki Foto: SMPWłaściwe gospodarowanie odpadami to obowiązek nie tylko administratorów budynków mieszkaniowych lecz także szefów rozmaitych podmiotów gospodarczych. Przekonali się o tym dwaj z nich prowadzący działalność gospodarczą na poznańskim Łazarzu.

Pracownicy zakładu gastronomicznego chcąc zaoszczędzić, zlecili pozbycie się odpadów mężczyźnie świadczącemu tego rodzaju usługi bez wymaganych stosownych pozwoleń. W rezultacie ich śmieci znalazły się na terenie byłych ogródków działkowych u zbiegu ulic Krauthofera oraz Hetmańskiej.

W to samo miejsce trafiły śmieci ze sklepu spożywczego. Jego pracownicy działając z podobnych pobudek, zachowali się jeszcze mniej roztropnie, zlecając takie samo zadanie osobie zupełnie nieznanej.

Zawartość worków stanowiła jednoznacznie kto był ich właścicielem, toteż obaj przedsiębiorcy nie protestowali. Obydwaj ukarani zostali na mocy ustawy o odpadach. Podobny los spotkał zleceniobiorcę wywozu z zakładu gastronomicznego, który naruszył zapisy Kodeksu Wykroczeń.

W obu przypadkach sprawcy zaśmiecenia uporządkowali teren i okazali strażnikom z Grunwaldu dokumenty odpłatnego przekazania odpadów właściwym podmiotom.

Warto pamiętać, że kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. (Art. 145. Kodeksu Wykroczeń)

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz