Aglomeracja

Z sieciówką darmowe parkowanie na Park&Ride

Parkuj i jedź z Piątkowa  Foto: UMP

Wszystkie bilety okresowe na sieć, także specjalne, ważne w strefie A będą uprawniały do bezpłatnego pozostawienia samochodu na parkingu „Parkuj i Jedź” (Park&Ride). Wprowadzenie takiej zmiany w Regulaminie zaproponował Prezydent Miasta Poznania, a radni projekt uchwały przyjęli.

Uruchomiony w lutym parking przy przystanku PST Szymanowskiego jest pierwszym typu „Parkuj i Jedź” w Poznaniu. Zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, przez pierwsze miesiące jego funkcjonowania ZTM prowadził obserwacje i analizy jego działania, co stało się podstawą do przygotowania rekomendacji zmian.

Obecnie do bezpłatnego pozostawienia auta na parkingu uprawniają – zapisane na karcie PEKA lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej albo Doktoranckiej oraz ważne w czasie rozpoczęcia i zakończenia parkowania – bilety ważne w strefie A: okresowy imienny na sieć (normalny lub ulgowy), metropolitalny lub Bilet Metropolitalny z ulgą, na rok szkolny oraz semestralny.

Prezydent Miasta Poznania zarekomendował radnym – podczas sesji dzisiejszej sesji – rozszerzenie zakresu biletów uprawniających do bezpłatnego pozostawienia auta na parkingu „Parkuj i Jedź”.

Zgodnie z zaproponowanymi zapisami, do bezpłatnego pozostawienia samochodu na parkingu będą uprawniały nie tylko wyżej wskazane bilety, ale wszystkie bilety okresowe na sieć, także specjalne, ważne w strefie A. Tym samym na parkingu „Parkuj i Jedź” będzie można zostawić auto m.in. na podstawie biletów seniora, dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, honorowych dawców krwi.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Użyte w artykule zdjęcia: UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz