Aglomeracja

Wysoki mandat za śmieci wyrzucane do lasu

Interwencja Straży Miejskiej na ul. Miłosza  Foto: Straż Miejska
Jpeg

Wyrzucanie śmieci niezgodnie z przepisami, kulturą i społeczną odpowiedzialnością po prostu się nie opłaca. Strażnicy Miejscy z Jeżyc szybko ustalili, kto na skraju lasu przy ulicy Miłosza wyrzucił budowlane odpady. Właściciel pobliskiego budynku zobowiązany został do uprzątnięcia gruzu, ukarany został także wysokim mandatem.

Jpeg
Jpeg

Strażnicy ustalili, ze odpady wyrzucane były do lasu od jesieni ubiegłego roku. Sprawca zadeklarował niezwłoczne uporządkowanie gruzu. W tym celu wynajął firmę posiadającą zezwolenie na transport odpadów budowlanych. Wysoki mandat oraz koszt uporządkowania wysypiska to cena jaką właściciel nieruchomości zapłacił za brak wyobraźni.

Podczas prac budowlanych powstaje sporo odpadów. Najczęściej jest to gruz budowlany oraz opakowania po materiałach używanych przy wszelkich pracach remontowo – budowlanych. Do tego dochodzą często niewykorzystane resztki materiałów izolacyjnych czy wykończeniowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gruz budowlany musi być gromadzony w kontenerach lub big-bagach. Zasada ta obowiązuje przy wszystkich pracach budowlanych – informuje Przemysław Piwecki, rzecznik Straży Miejskiej.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe postępowanie z odpadami budowlanymi jest kierownik budowy bądź przy pracach wykonywanych indywidualnie właściciel nieruchomości.

Kierownik budowy – jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji powstałych odpadów produkcyjnych (w myśl przepisów jest on wytwórcą odpadów), na poszczególne wytworzone frakcje odpadów otrzymuje po ich przekazaniu do utylizacji bądź dalszego zagospodarowania “kartę przekazania odpadów”.

Dla właściciela nieruchomości – wytworzone odpady w trakcie prac budowlanych traktowane są jako odpady komunalne bez konieczności ich ewidencji. Osoba wykonująca remont zobowiązana jest przekazywać je do PSZOK na zasadach określonych w prawie miejscowym lub zlecić usunięcie ich wyspecjalizowanej firmie.

Podczas remontu nalezy pamiętać o konterenach na gruz

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz