Aglomeracja

Wymiana kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Karta parkingowa (rewers)  Foto:

1 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą karty parkingowe dotychczas wydane osobom niepełnosprawnym tracą ważność 30 listopada. Zgodnie z nowelizacją, aby uzyskać nową kartę trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Wszystkie osoby zainteresowane posługiwaniem się nowymi kartami będą musiały osobiście złożyć wniosek o wydanie karty bądź ponowne wydanie orzeczenia stwierdzającego konieczność posługiwania się nową kartą parkingową.

Do 30 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Zielonej 8 działać będzie punkt informacyjny dla wszystkich posiadaczy kart parkingowych z terenu powiatu poznańskiego i miasta Poznania. Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu (od 8:00 do 15:00). Wszelkie informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 61 85 93 475.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz