Aglomeracja

Wybory 2020: Trwa nabór członków obwodowych komisji wyborczych

wybor  Foto:

Do piątku, 12 czerwca można zgłaszać kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych. Jakie wymagania powinien spełniać kandydat? Ile wynosi dieta? Czy zgłoszenia dokonane przed 10 maja zachowują ważność?

W niedzielę, 28 czerwca Polacy wybiorą Prezydenta RP. Do sprawnego przeprowadzenia wyborów na terenie Poznania optymalnie potrzebnych jest ok. 2.500 członków obwodowych komisji wyborczych. 

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Zgłoszenia wyborców do komisji obwodowych dokonane przez komitety wyborcze w związku z wyborami 10 maja, w których nie odbyło się głosowanie, zachowują ważność, jeżeli te komitety złożą zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na 28 czerwca. 

Podobnie jest z indywidualnymi zgłoszeniami wyborców – zachowują one ważność i nie ma potrzeby ich ponownego składania. W tym przypadku to komisarz wyborczy decyduje o powołaniu w skład komisji.

Wyborcy, którzy wcześniej nie zostali zgłoszeni albo sami nie zgłosili się do komisji wyborczych, a teraz w związku z nowym terminem wyborów chcą w nich wziąć udział w charakterze członka komisji, mogą zgłaszać się na dotychczasowych zasadach:

  • bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, bo to właśnie one mają pierwszeństwo zgłaszania wyborców na członków komisji. Wykaz zarejestrowanych komitetów, wraz z adresami stron internetowych, będzie dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej;
  • indywidualnie na listę rezerwową. Osoby zgłaszające się w ten sposób mogą zostać powołane przez komisarza wyborczego w skład komisji, ale tylko w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów. Formularz indywidualnego zgłoszenia kandydata do komisji oraz więcej informacji można znaleźć na miejskiej stronie dedykowanej wyborom. https://www.poznan.pl/wyboryprezydenta2020/.

Wypełniony i podpisany formularz w wersji papierowej należy złożyć w Urzędzie Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17, pok. 267) w godz. 8:00-15:30 lub przesłać skan podpisanego zgłoszenia na adres zgloszenia_okw@um.poznan.pl

Osoby powołane na członków obwodowych komisji wyborczych zostaną powiadomione drogą telefoniczną i mailową o terminie pierwszego posiedzenia komisji oraz terminach obowiązkowych szkoleń. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, Komisarz Wyborczy w Poznaniu powoła składy obwodowych komisji wyborczych do poniedziałku, 15 czerwca. Zgłoszenia można składać do 12 czerwca.

Kto może zostać członkiem?

Na członkostwo nie mogą liczyć osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu. Ponadto trzeba być obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury mieć ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze. Kolejnym wymogiem jest, aby kandydaci do składu komisji byli mieszkańcami województwa wielkopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na jego terenie.

Ile wynosi wynagrodzenie członka obwodowej komisji wyborczej?

Dieta (netto) członka komisji wynosi 350 zł, zastępcy przewodniczącego komisji – 400 zł, z kolei przewodniczącego komisji – 500 zł. 

Jakie są obowiązki członka komisji? 

Członkowie obwodowych komisji wyborczych nie pracują wyłącznie w dzień wyborów. Ich praca zaczyna się znacznie wcześniej, praktycznie zaraz po powołaniu. Wśród głównych obowiązków znajdują się: udział w posiedzeniach komisji, szkoleniach, przeliczaniu kart do głosowania, odbiorze lokalu wyborczego, a w dniu wyborów – przeprowadzenie głosowania (w godz. 7:00 – 21:00) oraz ustalenie wyników w obwodzie (od godz. 21:00 do przyjęcia protokołu z głosowania przez Okręgową Komisję Wyborczą).

Szczegóły dotyczące czerwcowych wyborów można znaleźć w miejskim niezbędniku wyborczym pod adresem: https://www.poznan.pl/wyboryprezydenta2020/

Użyte w artykule zdjęcia:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz