Stare Miasto

Wsparcie od Rady Osiedla

Stary rynek o zachodzie słońca  Foto: findingtheuniverse.com / Laurence Norah

Stary rynek o zachodzie słońca Foto: findingtheuniverse.com / Laurence NorahRada Osiedla Stare Miasto uruchamia program „Grantów Staromiejskich”. Jego ideą jest dofinansowanie inicjatyw organizowanych dla mieszkańców Starego Miasta. Cała pula dofinansowania wynosi prawie 40 000 zł.

Jak tłumaczą radni, pomysł na Granty Staromiejskie wziął się z codziennej pracy w Radzie Osiedla. – Nie było miesiąca, w którym nie docierałyby do nas prośby mieszkańców o wsparcie różnych przedsięwzięć – mówi Jan Zujewicz, Radny Osiedla Stare Miasto. – Nie mogliśmy ich spełnić, bo wszystkie wydatki musimy planować na rok wprzód. Teraz ma się to zmienić. Dzięki współpracy z Estradą Poznańską Granty Staromiejskie pozwolą na wsparcie takich działań ze w ciągu całego roku.

Granty Staromiejskie to program przeznaczony dla mieszkańców Starego Miasta
– dodaje radny. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że mieszkańcy mają mnóstwo pomysłów na różnego rodzaju wydarzenia, ale często brakuje im środków i zapału, żeby je zorganizować. Chcieliśmy te inicjatywy zgromadzić i wesprzeć te najbardziej wartościowe.

Jakie przedsięwzięcia będą mogły uzyskać dofinansowanie? Przede wszystkim takie, które mają na celu aktywizację i integrację mieszkańców Starego Miasta. W praktyce Rada Osiedla liczy, że zgłoszą się mieszkańcy chcący zorganizować m. in. konkursy, turnieje, spotkania czy koncerty. Spektrum możliwości jest więc bardzo duże i ograniczone praktycznie tylko przez wyobraźnię organizatorów.

Jedno takie przedsięwzięcie będzie mogło uzyskać maksymalnie 4 000 zł dofinansowania. Pieniądze te mogą być przeznaczone m. in. na zakup materiałów czy usług niezbędnych do organizacji wydarzenia. Granty będą przyznawane w sposób ciągły, do wyczerpania puli 40 000 zł. W ramach Grantów Staromiejskich mogą być dofinansowane tylko działania nieinwestycyjne. Nie mogą to być nowe ławki czy stojaki rowerowe, ale na przykład kino podwórkowe sąsiedzki turniej sportowy czy festiwal muzyczny dla uczniów staromiejskich szkół.

O zdobycie grantu będą mogły ubiegać się różne podmioty: organizacje pozarządowe, firmy, wspólnoty mieszkaniowe czy parafie. Co ważne, będą to mogły być również osoby fizyczne. – Najbardziej liczymy właśnie na poszczególnych mieszkańców. Wiemy, że organizacje pozarządowe mogłyby zorganizować kilkadziesiąt takich inicjatyw. Ale nam zależy, żeby to były działania od mieszkańców dla mieszkańców – mówi Zujewicz.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać grant? W pierwszej kolejności należy zapoznać się z regulaminem, a następnie pobrać i wypełnić wniosek. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.staremiasto.poznan.pl/granty. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do siedziby Rady Osiedla (ul. Młyńska 11), a jego skan przesłać na adres osiedle_staremiasto@um.poznan.pl. Wszystkie wnioski oceniać będzie co miesiąc Komisja konkursowa złożona z radnych osiedla oraz przedstawiciela Estrady Poznańskiej. Wnioskodawca zostanie poinformowany o decyzji Komisji konkursowej w ciągu 3 dni od jej podjęcia.

Mamy świadomość, że to pionierska inicjatywa wśród Rad Osiedli – mówi Radny Osiedla Stare Miasto. – Ale nie obawiamy się tego, bo prace nad regulaminem trwały dwa miesiące. Przeanalizowaliśmy wszystkie możliwości. Oczywiście pod koniec roku zweryfikujemy, jak sprawdził się nasz pomysł i być może w przyszłym roku zmienimy zasady.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz