POZnań

WOŚP podał wynik zbiórki. Jest kolejny rekord!

Studio WOŚP Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogłoszenie wyniku 31. Finału WOŚP, a jest to 243 259 387,25 zł, czyli blisko 19 milionów złotych więcej niż przed rokiem.

Na wynik zbiórki składają się:

 • wpłaty do puszek – 129 083 897,5 złotych (53,06% zebranej kwoty)
 • wpłaty poprzez kanały elektroniczne  – 113 470 883,11 złotych (46,56% sumy)
 • darowizny rzeczowe – 704 606,64 złotych (0,29% całej kwoty)

Jednymi z chętniej wybieranych form wsparcia po raz kolejny okazały się eSkarbonki, czyli puszki w internecie, do których kwotą 17 834 746,00 złotych „dorzuciło się” 302 744 osób, czy orkiestrowe aukcje w serwisie Allegro, których wystawiono w sumie 132 963, zbierając w ten sposób 27 681 732,01 złotych (całość środków zebranych wspólnie z Allegro to 30 609 661 złotych). Ponad 7,4 miliona złotych przyniosła Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której do zdobycia były kultowe Złote Serduszka i Złote Karty Telefoniczne.  

Co WOŚP planuje kupić?

W ramach realizacji celu 31. Finału WOŚP – walki z sepsą – WOŚP chce kupić sprzęt dla ponad 200 pracowni mikrobiologicznych wnioskujących o wsparcie. Planowany jest zakup 10 typów urządzeń. 

 • Automatyczny system do posiewu krwi
 • Aparat do automatycznej identyfikacji biochemicznej
 • Urządzenie do identyfikacji mikroorganizmów MALDI TOF
 • Analizator do wykrywania we krwi produktów amplifikacji bakterii/ i grzybów z zastosowaniem rezonansu magnetycznego
 • Analizator do diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów oporności typu multiplex PCR 
 • System automatyczny do ilościowego oznaczania lekowrażliwości (MIC)
 • Urządzenie do oznaczania lekowrażliwości (i ewentualnie identyfikacji) bezpośrednio z dodatniej próbki krwi
 • Zautomatyzowany system posiewów próbek mikrobiologicznych
 • System do szybkiej identyfikacji ognisk epidemicznych wywołanych przez szczepy wielolekooporne
 • Komora laminarna

Kwota deklarowana a ostateczny wynik zbiórki

Fundacja WOŚP każdorazowo kończąc dzień Finału podaje do wiadomości publicznej kwotę deklarowaną, a ostateczny wynik zbiórki przedstawia po dokładnym przeliczeniu wszystkich środków, kilka tygodni po zakończeniu dniu Finału. Kwota deklarowana to suma kwot szacunkowych od Sztabów, wyników zbiórek elektronicznych w momencie zakończenia dnia Finału w studiu oraz darowizn przekazanych przez partnerów. Ze względu na możliwość wsparcia akcji jeszcze po dniu Finału oraz trwające kilka tygodni rozliczenie, każdorazowo kwota deklarowana i ostateczny wynik Finału różnią się. W przypadku 31. Finału kwota deklarowana wynosiła 154 606 764 złotych, ostateczny wynik akcji jest wyższy o blisko 89 milionów.

Dlaczego sepsa?

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy. 

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

32. Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia 2024 roku. Cel zbiórki ogłoszony zostanie jesienią. 

W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych, za które kupiła dotąd ponad 70 tys. 400 urządzeń.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz