Aglomeracja

Do woja marsz! Na badania

Dzień Dziecka w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań 02.06.2012 r.  Foto: LepszyPOZNAN.pl / Paweł Rychter

Dzień Dziecka w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań 02.06.2012 r. Foto: LepszyPOZNAN.pl / Paweł RychterChoć mamy zawodowe wojsko i nie ma na szczęście obowiązkowej służby wojskowej, to nadal odbywa się kwalifikacja wojskowa, która właśnie się rozpoczyna. Przed  komisją lekarską powinno się zameldować w całej Polsce około 285.000 osób. Zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W Poznaniu trzeba będzie się zgłosić w Wojskowej Komendzie Uzupełnień przy ulicy Rolnej.

Pomimo tego, że nie egzekwuje się w tej chwili dawnego obowiązku zasadniczej służby wojskowej, w wyniku kwalifikacji określona zostanie zdolność, przede wszystkim zdrowotna, danej osoby do czynnej służby wojskowej – tłumaczy Wiesław Tomasik z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – to na przyszłość, w razie, gdyby zaistniała konieczność wznowienia tegoż obowiązku.

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dotyczy mężczyzn oraz niektórych kobiet, którzy ukończyli 19. rok życia. Badania lekarskie muszą wykonać również wszyscy w wieku do 24 lat, którzy do tej pory z jakiegoś powodu uniknęli tego obowiązku.

O rozpoczynającej się kwalifikacji wojskowej przypominały obwieszczenia, które od 21 stycznia pojawiły się w całej Polsce. Na nie jednak mało kto chyba zwraca uwagę, dlatego dodatkowo wszystkie osoby objęte obowiązkiem stawienia się do badań lekarskich powinny również otrzymać imienne wezwanie rozsyłane przez władze samorządowe najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem badań.

Choć służba wojskowa nie jest obowiązkowa, nadal niektórzy unikają samego zameldowania się do kwalifikacji wojskowej.

Jest cały szereg przyczyn obiektywnych takich jak stan zdrowia, może krótki wyjazd za granicę, powodowany sprawami osobistymi, rodzinnymi – zauważa Wiesław Tomasik – mogą być jeszcze inne sytuacje, ale są również osoby, które w sposób zupełnie niezrozumiały, z przyczyn nieusprawiedliwionych do tej kwalifikacji się nie stawiają, w skali kraju jest to od kilkuset do kilku tysięcy osób w ciągu roku.

Jeśli ktoś nie zgłosi się na obowiązkowe badania po otrzymaniu pierwszego wezwania, ma obowiązek nadrobić to w następnym roku. Dotyczy to również osób, które na dłużej opuszczają Polskę. Za uchylanie się od stawiennictwa grożą kary.

Jeżeli ktoś nie stawi się do kwalifikacji wojskowej bez usprawiedliwienia, to organ wzywający, a organem wzywającym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ma obowiązek spowodować doprowadzenie tej osoby przez policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, bądź nałożyć grzywnę w celu przymuszenia podkreśla Wiesław Tomasik.

W przypadku uporczywego unikania sprawa może trafić do prokuratury. Uchylającym się od obowiązku grozi nawet do dwóch lat ograniczenia wolności. Po badaniach komisja lekarska przyzna każdemu jedną z czterech kategorii, zależną od zdolności fizycznych i psychicznych do służby wojskowej.

Jest to na przykład kategoria A, która oznacza zdolność do służby we wszystkich rodzajach wojsk i służb – mówi Wiesław Tomasik – kategoria, B oznacza, że w danym stanie zdrowia, osoba badana jest czasowo niezdolna do czynnej służby wojskowej, po minięciu tego okresu zostaje poddana powtórnym badaniom lekarskim i wówczas komisja lekarska musi orzec ostatecznie, czy dana osoba zostaje uznana jako zdolna czy też niezdolna do służby wojskowej.

Osoby z kategorią D są uznawane za trwale niezdolne do służby w czasie pokoju, a z kategorią E – za całkowicie niezdolne do pełnienia służby, także w okresie mobilizacji i wojny.

Dni Ułana - Festyn Kawaleryjski Foto: lepszyPOZNAN.pl / ag

newseria

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz