K U L T U R A Stare Miasto

Więcej neonów w centrum Poznania

Św. Marcon 2023 neon  Foto: Tomasz Dworek


Ruszył konkurs “Neonowy Poznań”. Do 20 czerwca można zgłaszać projekty świetlnych znaków – najlepsze z nich zostaną zrealizowane, a później będą mogły być rozmieszczone na budynkach.

Poznań w latach 70. rozświetlały liczne neony. Teraz chcemy wrócić do tej tradycji – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta. – Ogłoszony właśnie konkurs jest rozszerzeniem podobnej inicjatywy, która odbyła się w zeszłym roku. Wtedy zapraszaliśmy do niej podmioty z centrum, teraz zachęcamy do udziału zainteresowanych z terenu całego Poznania.


Pomysłodawcą powrotu neonów do centrum jest radny Starego Miasta Tomasz Dworek

Warszawa ma swoje muzeum neonów, Wrocław – podwórko, a ja mam nadzieję, że Poznań nie tylko ulicę, ale spory fyrtel z tą oryginalną formą reklamy. W natłoku rożnych komunikatów to dobry pomysł na zwrócenie uwagi klientów – podkreśla Dworek. U wielu osób neony wywołują sentymentalne wspomnienia rozświetlonych ulic. – To także atrakcja turystyczna – podkreśla.

Zwycięskie neony zostaną wykonane zgodnie z opracowanym i wybranym projektem po uzyskaniu przez laureatów konkursu ewentualnych zgód na ich zawieszenie.

O tym, jakie neony zostaną wykonane, zdecyduje kapituła konkursowa. W jej skład wejdą przedstawiciele urzędu miasta oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Oceniana będzie innowacyjność i pomysłowość neonu, jego walory artystyczne i wizualne, a także to, czy pomysłodawca zaproponował realny koszt wykonania. Szanse na największą liczbę punktów będą więc miały projekty oryginalne i kreatywne, dopasowane do miejsca i rodzaju prowadzonej działalności lub odtwarzające wartościowe rozwiązania historyczne.

Łączna wartość nagród wynosi 100 tys. zł, przy czym koszt wykonania jednego neonu nie powinien przekroczyć 15 tys. zł. Ogłoszenie laureatów nastąpi na początku przyszłego roku.

Kto i jak może się zgłosić?

Konkurs obejmuje obszar całego Poznania. Mogą wziąć w nim udział osoby, firmy czy wspólnoty mieszkaniowe, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości położonych w Poznaniu.

Zainteresowani powinni do 20 czerwca złożyć w urzędzie miasta zgłoszenie konkursowe wraz z projektem neonu oraz zgodą właściciela nieruchomości, na której miałby on zawisnąć.

Formularz konkursowy wraz z załącznikami, w tym z projektem znaku świetlnego, powinien zostać złożony w wersji papierowej (w formacie A4) do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. Dodatkowo należy dostarczyć projekt neonu w wersji elektronicznej na adres rewitalizacja@um.poznan.pl. Jeden uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie, może jednak zaproponować w nim aż trzy propozycje neonów. W razie dodatkowych pytań zainteresowani mogą kontaktować się z organizatorami konkursu pod nr tel. 61 878 50 10 lub mailowo: kp@um.poznan.pl.

Użyte w artykule zdjęcia: Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz