Suchy Las

Walka o miliony złotych od Wojska

Poligon Biedrusko - ćwiczenia  Foto: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

Wojsko chciałoby zaoszczędzić sporo bejmów płacąc niższy podatek za użytkowany poligon w Biedrusku. Te oszczędności oznaczają jednak znaczne uszczuplenie kasy Gminy Suchy Las.

Wojskowy Zarząd Infrastruktury wystąpił do Starosty o zmianę klasyfikacji terenów, na których znajduje się poligon. Cel jaki chce osiągnąć wojsko jest jeden – oszczędności. Ogłoszony przetarg na Weryfikację i aktualizację użytków gruntowych na terenie K-2201 Biedrusko w celu zmniejszenia opłat został rozstrzygnięty już w lipcu 2015. Firma, która go wygrała, zarobić ma 1.215.202 złotych, a na realizację miała 141 dni kalendarzowych.

Dokonano już zmiany kwalifikacji terenów różnych (poligon) na lasy i użytki rolne. Jeśli decyzja ta zostanie zatwierdzona wojsko będzie płaciło 100 raz mniej niż do tej pory. To oczywiście tylko zmiana na papierze, bo faktyczne przeznaczenie się nie zmieni. Nadal będzie to praktycznie teren zamknięty, z którego będzie korzystać tylko wojsko.

Sprawę w tej chwili prowadzi Starostwo Powiatowe, które zwróciło się do władz Gminy Suchy Las, by te udzieliły informacji o przeznaczeniu terenów poligonu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli zapadnie decyzja o zatwierdzeniu nowej klasyfikacji terenu poligonu, Gmina automatycznie straci dochody w wysokości około 11.900.000 złotych.

Problem ten jest aktualnie priorytetową sprawą dla Gminy Suchy Las – oświadczył Grzegorz Wojtera, Wójt jeszcze w lutym – podejmuję szereg działań zmierzających do zapobieżenia przekwalifikowania terenu, aby ograniczyć ryzyko pozostawienia aktualnej jego funkcji, przy znaczącym ograniczeniu dochodów Gminy.

Poligon Biedrusko - ćwiczenia

O zachowanie dotychczasowego statusu terenów poligonu próbuje także zawalczyć część mieszkańców. Fundacja Nowoczesna Gmina zbiera właśnie podpisy pod petycją w tej sprawie (jej treść publikujemy poniżej). Można ją podpisać między innymi w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, Centrum Ubezpieczeń Niewczas Suchy Las, Szkole w Golęczewie, a także w różnych punktach usługowych na terenie os. Grzybowego. Protest wraz z zebranymi podpisami zostanie przekazany do Wojskowego Zarządu Infrastruktury.

Oto treść protestu:

Gmina Suchy Las oraz poligon w Biedrusku są ze sobą złączone wieloletnią historią, trudno jednak uznać, że to lata czystej przyjaźni, raczej okres przyzwoicie opłacanej przez Wojsko symbiozy. Jako mieszkańcy nie widzimy jednak powodu, do dalszego tolerowania niedogodności płynących z sąsiedztwa poligonu. Od lat znosimy hałasy i drżenie ziemi, a nawet pękanie ścian budynków spowodowane ćwiczeniami, utrudniony dostęp do Cmentarza w Chojnicy czy Jeziora Glinnowieckiego oraz przymus objazdu terenu poligonu (z Chludowa do Biedruska przez Suchy Las). Był to stan akceptowalny, gdy jako Gmina uzyskiwaliśmy konkretne dochody przeznaczane następnie na rozwój Gminy. Nie ma jednak absolutnie żadnych powodów, aby tolerować uciążliwy obszar wojskowy w sytuacji gdy WZI uchyla się od uiszczania odpowiedniej opłaty na rzecz Gminy. Zmiana, którą próbuje narzucić WZI to korzyść dla Wojska i ogromna strata budżetowa dla Gminy. Jeśli chodzi o użytkowanie poligonu nic się nie zmieni. Nadal będą się tam odbywać ćwiczenia wojskowe.

Nie zamierzamy biernie przyglądać się planom Wojska, które jawnie uderzają w interes ekonomiczny Gminy. Jako mieszkańcy oczekujemy pozostawienia współpracy pomiędzy Gminą a Wojskiem w obecnej formie lub przeniesienia poligonu poza teren Gminy.

Poligon Biedrusko - ćwiczenia

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


  • Wojsko za tereny poligonowe nie powinno płacić ani złotówki.
    Okazuje sie, że pieniądze wydawana na wojsko tak naprawdę trafiają potem do gmin i wydawane są na chodniki i pensje samorzadowców. CO za bezsens.