POZnań

W Poznaniu mamy najniższe bezrobocie

Rondo Kaponiera, Bałtyk, Akumulatory, noc  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Stolica Wielkopolski po raz kolejny pochwalić się może najniższym poziomem bezrobocia w całej Polsce – wynosi ono 1%.

Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, na koniec czerwca 2023 roku w Poznaniu było 3,7 tys. osób bezrobotnych – o 136 mniej niż w poprzednim miesiącu. Oznacza to, że bez pracy pozostaje 1% aktywnych zawodowo poznaniaków. Stopa bezrobocia w całej polsce wynosi 5%. 

Na koniec czerwca na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 110 kobiet. Ok. 18%  osób bez pracy posiadało uprawnienia do pobierania zasiłku, a więcej niż co trzeci zaliczany był do kategorii długotrwale bezrobotnych. Zatrudnienia w Poznaniu poszukiwało 340 osób z niepełnosprawnościami oraz 137 cudzoziemców. Na koniec miesiąca PUP w Poznaniu dysponował 600 propozycjami pracy w Poznaniu, czyli na 1 ofertę przypadało 6 kandydatów.

W pierwszym półroczu 2023 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 100 osób (biorąc pod uwagę II kwartał – zmalała o 400). W tym czasie 4 zakłady pracy dokonały zwolnień grupowych obejmujących 213 pracowników. W pierwszych sześciu miesiącach w PUP zarejestrowało się 4,4 tys. szukających zatrudnienia. Jednocześnie 4,3 tys. zostało wyłączonych z ewidencji. 2,1 tys. z nich podjęło pracę, 300 rozpoczęło staż lub szkolenie zawodowe, a 119 założyło własną działalność. O 11,4 pkt proc. zwiększył się udział osób pozostających bez zatrudnienia do pół roku. Z kolei o 3,9 pkt proc. zmalał udział zarejestrowanych ze stażem pracy 5 lat i więcej.  

Stopa bezrobocia w powiecie poznańskim wyniosła 1,1%. W pozostałych największych polskich miastach kształto

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz