Aglomeracja

W Poznaniu jak w Kuwejcie

Geofizyka Toruń  Foto: materiały prasowe/ Geofizyka Toruń

Od września 2019 do czerwca 2020 roku na terenach Wielkie, Kiekrz, Psarskie, Strzeszyn, Krzyżowniki i częściowo: Ławica, Ławica II, Golęcin, Morasko, Plewiska prowadzone będą badania sejsmiczne przez firmę Geofizyka Toruń mające na celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W ramach uzgodnień warunków wstępu na poszczególne nieruchomości przedstawiciel Grupy Sejsmicznej ustali z właścicielami terminy wejścia z pracami na poszczególne działki.

Badania sejsmiczne zaprojektowane zostały na podstawie koncesji poszukiwawczych 14/2001/Ł oraz 3/2019/Ł wydanych przez Ministerstwo Środowiska. Celem planowanych prac jest poszukiwanie i rozpoznanie struktur geologicznych związanych z występowaniem węglowodorów. Badania sejsmiczne są szeroko stosowanymi bezinwazyjnymi pomiarami geofizycznymi prowadzonymi w celu poznania geologicznej budowy ziemi.

Prace sejsmiczne wykonywane przez Geofizykę Toruń polegają na wysyłaniu do ziemi fal sejsmicznych, generowanych za pomocą zestawu specjalnych maszyn samobieżnych (wibratorów sejsmicznych), które następnie odbijają się od granic warstw geologicznych. W czasie jednego pomiaru rejestruje się sygnały z kilkuset (standardowo 200 do 1000) punktów zlokalizowanych wzdłuż jednej linii. Efektem prac są przekroje geologiczne obrazujące głębokość zalegania, miąższość i ukształtowanie warstw geologicznych.

Badania są realizowane w oparciu o ustawę Prawo górnicze i geologiczne z dnia 9 czerwca 2011. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami art.144-152 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017r. poz.2126).

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe/ Geofizyka Toruń

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz