Aglomeracja

Seniorze. Zabierz “Pudełko Życia” do domu!

Pudełko Życia  Foto: UMP / poznan.pl

Lodówka, w niej plastikowe, przezroczyste pudełko – Pudełko Życia. W pudełku kartka zawierająca przydatne dla ratowników informacje dotyczące pacjenta, seniora. Centrum Inicjatyw Senioralnych przygotowało pilotażowo 5 tysięcy takich pudełek, które od 23 listopada mogą seniorzy odbierać w kilku punktach miasta. Pudełka są bezpłatne i nikomu nie wolno ich sprzedawać.

Jest to tak naprawdę bardzo prosta rzecz, plastikowe pudełko, w środku kartka z ankietą na temat stanu zdrowia seniora. W sytuacjach krytycznych może jednak bardzo pomóc – mówi Zuzanna Macko z Centrum Inicjatyw Senioralnych – Przede wszystkim bardzo usprawnia pracę ratowników medycznych, którzy w pudełku znajdą wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia seniora: na jakie choroby choruje, jakie leki zażywa, a na które jest uczulony.

Część medyczną ankiety, którą umieszcza się w Pudełku Życia wypełnia lekarz i poświadcza ją swoim podpisem i pieczątką.

Gdy jako pierwsi pojawiamy się na miejscu, w domu seniora, który jest nieprzytomny i nie ma z nim kontaktu, musimy zebrać jak najwięcej informacji o jego stanie zdrowia. Są one ważne dla nas, ale także dla lekarzy w szpitalu – mówił Robert Judek, rzecznik prasowy Regionalnej Stacji Pogotowia Ratunkowego – Podpis lekarza rodzinnego daje nam i lekarzom z izby przyjęć pewność, że są to informacje wiarygodne.

Oprócz informacji medycznych w ankiecie seniorzy podają też numery kontaktowe do osób, które należy powiadomić w razie potrzeby.

Ta część społeczna ankiety jest bardzo ważna, przede wszystkim dla samych seniorów – mówił Wojciech Bauer, dyr. Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu – Gdy mają pewność, że ktoś zaopiekuje się ich gospodarstwem domowym, psem, że zostanie powiadomiona rodzina, są dużo spokojniejsi.

Osoby, które zgłoszą się po odbiór pudełka zostaną szczegółowo poinstruowane, jak należy je przygotować, by mogło ono jak najlepiej spełniać swoją funkcję. Seniorzy mogą je odbierać w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych, Centrum Informacji Miejskiej, Centrum Informacji Turystycznej. Dla podopiecznych MOPR-u pudełka będą dostępne także w filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Pudełko z wypełnioną ankietą seniorzy powinni schować do lodówki, a na jej drzwi nakleić naklejkę – taką samą jak na pudełku. Dlaczego do lodówki? Bo w każdym domu ona jest i łatwo ją zlokalizować.

Póki co nie zostało określone kiedy pilotaż się zakończy, jednak już wiadomo, że w kolejnych edycjach pudełek będzie więcej i będą one dostępne nie tylko dla seniorów, ale także dla wszystkich osób samotnych.

Poznańskie Pudełko Życia zostało przygotowane przez Centrum Inicjatyw Senioralnych wspólnie z Miastem Poznań oraz Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego, Narodowym Funduszem Zdrowia, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia. Cenne uwagi wniosła również prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, do niedawna Krajowy konsultant ds. geriatrii.
Pudełko Życia

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz