POZnań

Twórz program dla Poznania

Konsutacje na Placu Wolności  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Konsutacje na Placu Wolności Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr RychterNic o nas bez nas! W myśl tej zasady zachęcamy do wzięcia udziału w debacie publicznej o rozwoju i odnowie śródmieścia Poznania. Drugie już spotkanie zatytułowane zostało Przestrzeń publiczna, dziedzictwo oraz estetyka śródmieścia Poznania.

Celem debaty jest zebranie opinii mieszkańców, ale też osób i instytucji które “korzystają” z centrum Poznania. Poprzedzająca debatę ankieta, oraz kolejne spotkania mają pomóc w poznaniu problemów i potrzeb, mocnych i słabych stron śródmieścia.

Opracowany z pomocą mieszkańców program ma być realizowany od 2014 do 2030 roku. Poznań ma szansę być pierwszym miastem w Polsce, w którym byłby realizowany program na rzecz odnowy i rozwoju śródmieścia.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19 w Poznaniu we wtorek i środę. Początek w oba dni o godzinie 17:30.

To interesująco zapowiadające się spotkanie, z uwagi na tematykę, poprowadzą prof. Krzysztof Podemski (Instytut Socjologii UAM), dr Andreas Billert (ekspert z dziedziny rewitalizacji miast), Ewa Kipta (Prezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, UM Lublin), oraz Jakub Głaz (publicysta, krytyk architektury).

Oto szczegółowy program najbliższej debaty.

Środa (11.04)

17:30 – Otwarcie spotkania oraz przypomnienie celu i harmonogramu debaty – Mariusz Wiśniewski, Przewodniczący Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania

17:35 – Prezentacja głównych elementów diagnozy obecnego stanu śródmieścia w wymiarze przestrzeni publicznej, dziedzictwa oraz estetyki śródmieścia Poznania na podstawie informacji i danych urzędowych – Bogdan Frąckowiak, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania

17:50 – Wprowadzenie do dyskusji przez prowadzących ją panelistów (po 5 min.):

18:10 – Dyskusja z udziałem uczestników (z przerwą)

20:15 – Dokonanie wskazań przez uczestników najważniejszych problemów/potrzeb zgłoszonych podczas dyskusji na specjalnie przygotowanych tablicach i zakwalifikowanie wybranych tematów do omówienia następnego dnia spotkania (12.04.)

20:30 – Zakończenie 1 dnia spotkania.

Czwartek – 12 kwietnia g.17.30

17:30 – Otwarcie spotkania przez prowadzących spotkanie panelistów i przypomnienie głównych ustaleń z 1 dnia spotkania oraz dokonanego wyboru tematów do dalszej dyskusji.

17:50 – Dyskusja z udziałem uczestników (z przerwą)

20:05 – Podsumowanie/wnioski ze spotkania dokonane przez panelistów

20:15 – Dokonanie wskazań przez uczestników najważniejszych problemów/potrzeb zgłoszonych podczas dyskusji na specjalnie przygotowanych tablicach i zakwalifikowanie ich do III etapu debaty (w maju) celem konkretnego omówienia danego zagadnienia

20:30 – Zakończenie spotkania.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz