POZnań

Trwa remont PST

Remont trasy PST  Foto: materiały prasowe / UMP

Z początkiem sierpnia rozpoczęła się kompleksowa modernizację trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku pomiędzy ulicą Roosevelta a przystankiem Słowiańska. Postępy prac są już bardzo widoczne. Wyremontowana będzie cała trasa, aż do przystanku Szymanowskiego. Dzięki temu poprawi się komfort i bezpieczeństwo podróżowania oraz ograniczony będzie hałas.

Tor pierwszy, prowadzący w kierunku os. Jana III Sobieskiego, został już zdemontowany. Usunięto szyny, podkłady i podsypkę tłuczniową, która – po oczyszczeniu – zostanie ponownie wykorzystana na nowym torowisku. Koryto balastowe jest obecnie czyszczone i przygotowywane do nałożenia izolacji. Trwa również – poza obiektem – przygotowywanie elementów podtorza. Natomiast tor prowadzący w kierunku centrum wykorzystywany jest technologicznie – poruszają się po nim maszyny wykorzystywane podczas prac rozbiórkowych i budowlanych. Później sytuacja się odwróci: nowy, wybudowany już tor, będzie wykorzystywany technologicznie, natomiast prace będą realizowane na tym prowadzącym w kierunku centrum. Na koniec zostanie wymieniony rozjazd znajdujący się przy ul. Roosevelta.

Na trasie zostaną wykorzystane nowatorskie rozwiązania. Na łukach, gdzie dotychczas były podkłady drewniane, zamontowane zostaną takie z tworzywa sztucznego, a na odcinkach prostych – betonowe z tzw. zelówkami z poliuretanu. Te rozwiązania pozwolą wydłużyć żywotność trasy i ograniczą drgania. Koryta balastowe na estakadzie Bogdanki i wiadukcie nad ulicą Poznańską zostaną wyłożone matami wibroizolacyjnymi, dzięki czemu obiekt będzie lepiej zabezpieczony. 

Realizację całości prac na odcinku Roosevelta-Słowiańska przewidziano na maksymalnie 6 miesięcy od podpisania umowy, które miało miejsce na początku lipca.

Tramwaje pojadą szybciej

We wtorek, 23 sierpnia, przekazano plac budowy na odcinku PST pomiędzy przystankiem Słowiańska a Szymanowskiego – tutaj prace zlecone przez Zarząd Transportu MIejskiego w Poznaniu prowadzić będzie konsorcjum firm NDI Energy Sp. z o.o. i NDI S.A. 

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, roboty rozpoczną się od miejsca, w którym swój zakres kończy firma PORR S.A. i prowadzone będą w kierunku przystanku Słowiańska. Wykonawca rozpocznie prace od rozbiórek, które będzie wykonywał jednocześnie na obydwóch torach. Wykonanie robót do przystanku Słowiańska w pierwszej kolejności umożliwi przywrócenie ruchu tramwajowego na tym odcinku trasy PST. 

Dalej roboty kontynuowane będą na odcinku od Słowiańskiej aż do Szymanowskiego. Na całym tym odcinku kompleksowo wymienione zostanie torowisko. Miejsce wysłużonych szyn i podkładów zajmą nowe, a do przygotowania podsypki tłuczniowej – zarówno w torach zasadniczych jak i odstawczych – wykorzystany zostanie istniejący tłuczeń po uprzednim jego oczyszczeniu. Przed każdym przystankiem na długości ok. 40 m konstrukcja podsypkowa ustąpi miejsca prefabrykowanym lub wylewanym płytom. Ma to umożliwić montaż rozjazdów nakładkowych. Tak przygotowane miejsce wykorzystane będzie m.in. dla potrzeb uruchomienia komunikacji tramwajowej do przystanku Słowiańska. Zmienione zostaną krawędzie peronowe przystanków. Te, które obecnie są w wielu miejscach zniszczone, zastąpią płyty peronowe ryflowane z linią i pasem ostrzegawczym.   

Całość prac na odcinku od Słowiańskiej do Szymanowskiego ma się zakończyć w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. 

Nowe torowisko pozwoli na przywrócenie pierwotnych parametrów eksploatacyjnych trasy, pozwalających na przejazd tramwajów z odcinkową prędkością 70 km/h. Dzięki modernizacji poprawi się komfort i bezpieczeństwo podróżowania, a także – z uwagi na ograniczenie hałasu – jakość życia osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie PST.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz