Firma POZnań

Takiej kawiarni w Poznaniu jeszcze nie było!

Stoisko Stowarzysznia na Imieninach ulicy Św. Marcin  Foto: materiały informacyjne

Stowarzyszeniem na Tak, pomaga w społecznej integracji osobom z niepełnosprawnością intelektualną, prowadząc placówki oświatowe i domy pomocy. Dzięki pomocy partnerów w przyszłym roku planuje otworzyć klubokawiarnię, w której mieszkańców miasta i turystów będą wyjątkowi kelnerzy.

Stoisko Stowarzysznia na Imieninach ulicy Św. Marcin Foto: materiały informacyjneStowarzyszenie Na Tak, działa już od ponad 24 lat. W ramach swojej misji wspierania na każdym etapie życia osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin, prowadzi w Poznaniu i okolicach 11 specjalistycznych placówek, w tym: przedszkole „Orzeszek”, szkołę „Zakątek” oraz dom samopomocy „Kamyk”. W ośrodkach organizacji przebywa codziennie ponad 100 podopiecznych z różnymi schorzeniami neurologicznymi i genetycznymi, między innymi z zespołem Downa i mózgowym porażeniem dziecięcym. Bezpośrednią pomocą Stowarzyszenia Na Tak objętych jest ponad 500 osób niepełnosprawnych wraz z rodzinami i opiekunami.

W przyszłym roku dzięki wsparciu poznańskiej spółki technologicznej Cognifide, Stowarzyszenie planuje otworzyć w centrum miasta wyjątkową klubokawiarnię. W ramach spółdzielni socjalnej „Dobra Robota” będą zatrudnione osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Jednym z celów naszej działalności jest tworzenie miejsc pracy i integracji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i dysfunkcjami, głównie intelektualnymi jak np. zespół Downa oraz schorzeniami psychicznymi. Grupa ta ma bardzo ograniczony dostęp do otwartego rynku pracy, a instytucji pomocowych zajmujących się aktywizacją społeczno-zawodową nie ma w Poznaniu wystarczająco dużo. Również z tego względu nasza klubokawiarnia będzie stanowić doskonały wzorzec dla innych miast. – wyjaśnia Magdalena Jarosz ze Stowarzyszenia na Tak – Złożyliśmy już wniosek o zarejestrowanie spółdzielni socjalnej, jesteśmy w trakcie wyboru odpowiedniego pomieszczenia, dostępnego także dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a potencjalni pracownicy odbyli ostatnio kurs kelnerski w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii.

Klubokawiarnia Stowarzyszenia Na Tak ma stać się docelowo nie tylko lokalem gastronomicznym, ale przede wszystkim centrum spotkań i wymiany doświadczeń, integrującym osoby niepełnosprawne i różne grupy społeczne naszego miasta. Ze środków przekazanych przez firmę Cognifide zostanie zakupiona część wyposażenia nowo powstającego obiektu.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Na Tak oraz efektów pracy jego członków. Jako firma angażujemy się w działania wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i podjęcie stałej współpracy z poznańskim stowarzyszeniem jest naturalną konsekwencją naszej strategii CSR – mówi Elżbieta Torgowska, z Cognifide – Z przekazanych przez nas środków zorganizowano m.in. warsztaty dla rodzin dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz zakupiono odzież dla 12 podopiecznych stowarzyszenia, która pozwoli zmienić ich wizerunek i odbiór społeczny.

fot: Stoisko Stowarzysznia na Imieninach ulicy Św. Marcin , materiały informacyjne

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz