Tag - chór maria victoria

K U L T U R A

Koncert Papieski

Miłośników chóralnego śpiewu zapraszamy na niedzielny Koncert Papieski zatyułowany Jan Paweł II człowiek modlitwy. Podczas tego wieczoru wystąpi w katedrze...

K U L T U R A

Zaśpiewaj w chórze

Godziny wspólnych prób i indywidualne ćwiczenie głosu, żmudna nauka nut i wspólnego śpiewu. Gdy jednak osiągnie się zamierzony efekt i usłyszy burzę oklasków...

Kalendarium