Stare Miasto

Nie ma wykonawcy remontu Starego Rynku

Stary Rynek wieczorem  Foto: TD

Mimo wydłużenia terminu składania ofert do 12 marca, nie wpłynęła do tego czasu żadna oferta, która miała wyłonić projektanta i wykonawcę rewaloryzacji płyty Starego Rynku oraz przekształcenia ulicy Jana Baptysty Quadro w pasaż kultury. Rozpoczęła się analiza możliwych wariantów.

Stary Rynek to historyczne miejsce, ważne dla poznaniaków i turystów. Dlatego jedną z ważniejszych przygotowywanych aktualnie inwestycji jest odnowa tej przestrzeni poprawiająca m.in. komfort poruszania się. Pod koniec ubiegłego roku spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wszczęła procedurę przetargową.

Żadna firma nie przedstawiła oferty. W dalszym ciągu jesteśmy więc w trakcie procedury przetargowej. Szukamy rozwiązania najkorzystniejszego dla inwestycji. Może to być powtórzenie postępowania, ale sprawdzamy również jakie inne drogi wyboru wykonawcy daje nam prawo zamówień publicznych – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Pierwotny termin składania ofert został przesunięty m.in. w związku z odwołaniem jednego z potencjalnych wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej. Konieczne było oczekiwanie na orzeczenie KIO w tej sprawie, które ostatecznie oddaliło odwołanie. Niemniej rozciągnęło to procedurę w czasie.

Do tej pory spółka PIM porozumiała się z podmiotami zarządzającymi instalacjami podziemnymi w sprawie wykorzystania przez nie przebudowy starorynkowej płyty na realizację planów inwestycyjnych w tym rejonie. Trwają również badania archeologiczne.

Termin rozpoczęcia prac budowlanych będzie można określić po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu z nim umowy. W ramach inwestycji powstanie nowa konstrukcja i nawierzchnia Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Teren objęty rewaloryzacją pokryją kamienna kostka i płyty kamienne. Wykorzystany zostanie również zabytkowy materiał: staroużyteczna kostka i granitowe płyty chodnikowe. Poruszanie się po nowej nawierzchni ułatwi obniżenie chodników w stosunku do płyty Starego Rynku i przebudowywanych fragmentów ulic do 2 cm.

Na Starym Rynku pojawią się klomby z drzewami, wertykalny ogród na zachodniej ścianie Galerii Arsenał, a także nowe ławki i siedziska. Na ul. Jana Baptysty Quadro powstanie Pasaż Kultury, który będzie miejscem wydarzeń kulturalnych dysponującym m.in. mobilną sceną i składanym zadaszeniem. Odnowa nawierzchni Starego Rynku zostanie również wykorzystana do wykonania nowej izolacji ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej.

Użyte w artykule zdjęcia: TD

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz