POZnań

Straż Miejska odholowuje stare auta

Wraki mają zniknąć z ulic i parkingów  Foto: Straż Miejska w Poznaniu

W 2022 roku dzięki strażnikom miejskim z ulic Poznania zniknęło prawie 800 wraków. Część z nich zostało odholowanych przez mundurowych, część – po napomnieniach – usunęli ich właściciele. 

W 2022 roku strażnicy miejscy doprowadzili do usunięcia 793 aut. Większością z nich  – 601 samochodami – po napomnieniach mundurowych zajęli się sami właściciele, pozostałe zostały odholowane przez funkcjonariuszy. Na podstawie zleceń zarządców dróg najwięcej wraków (po 57) mundurowi usunęli z ulic Nowego Miasta i Grunwaldu. 34 samochody zniknęły z terenu Jeżyc, 30 z północy Poznania, 11 z Wildy i 3 ze Starego Miasta. Najwięcej pojazdów strażnicy usunęli w marcu 2022 roku – wtedy z ulic na parking odholowali 35 sztuk.

Zgodnie z przepisami straż miejska może odholować pojazd, którego stan wskazuje, że nie jest on użytkowany. Może też usunąć auto bez tablic rejestracyjnych, znajdujące się na drodze publicznej, w strefie ruchu oraz w strefie zamieszkania. W przypadku dróg wewnętrznych (np. parkingi, drogi osiedlowe) podstawową sprawą jest stała organizacja ruchu wprowadzona przez zarządcę danego terenu, na podstawie której strażnik może podjąć czynności. 

Przed odholowaniem strażnik ocenia auto. Zwraca uwagę przede wszystkim na uszkodzone urządzenia, karoserię i wyposażenie pojazdu (np. w wyniku kolizji, wypadku drogowego) lub na braki podzespołów: drzwi, szyb, kół, opon, świateł. Ocenia również zdewastowane lub zdekompletowane wnętrze pojazdu.

Wbrew pozorom bardzo istotne znaczenie ma, gdzie pojazd został porzucony – wyjaśnia Anna Nowaczyk ze Straży Miejskiej Miasta Poznania. – Jeżeli jest to droga publiczna, strażnicy miejscy przede wszystkim będą próbowali odszukać właściciela pojazdu i nakazać mu jego usunięcie. Jeżeli tak się nie stanie, to wtedy strażnik miejski usuwa pojazd na podstawie zlecenia od zarządcy drogi lub administratora terenu.

W poznańskiej straży miejskiej przyjęto zasadę, że funkcjonariusze ustalają właściciela samochodu i kontaktują się z nim. Przypominają o obowiązkach wynikających z  przepisów i wyznaczają termin doprowadzenia auta do porządku lub jego wywozu. 

Porzucone pojazdy można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej straży miejskiej, telefonicznie – dzwoniąc pod numer 986 oraz e-mailowo na adres sm@um.poznan.pl.

Użyte w artykule zdjęcia: Straż Miejska w Poznaniu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz