DLA STUDENTA

Stażyści wiosenni poszukiwani do urzędu

STAŻE DLA NAUKOWCÓW. STAŻE DLA PRZEDSIĘBIORCÓWUrząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na wiosenną edycję programu staży studenckich. Oferta staży kierowana jest do studentów III,IV i V roku studiów, a także I i II roku studiów uzupełniających magisterskich. Przyjmowanie wniosków on line potrwa do 4 lutego 2012r. Następnie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, na podstawie których dokonany zostanie wybór stażystów.

Na studentów czeka 78 wolnych miejsc w 25 wydziałach i biurach. Ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego wydziału/biura Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia. Podczas stażu studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) – otrzymają wynagrodzenie.

Na zakończenie stażu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

Edycja wiosenna będzie trzydziestym szóstym wydaniem programu staży. Pierwsza edycja została zorganizowana w październiku 2003 roku, a każda kolejna cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem.

Na trzydzieści pięć dotychczasowych edycji wpłynęło ponad 2 4600 zgłoszeń. Do tej pory na staż przyjęto łącznie 2 450 studentów. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywane przez studentów korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Poszczególne wydziały Urzędu, w których studenci odbywali staż, są zadowolone z wnoszonego wkładu i wykonywanych przez nich zadań. Ponad 320 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów programu staży studenckich, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

szczegóły tutaj (klik, klik)

panorama plac kolegiacki Foto: lepszyPOZNAN.pl / ag

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz