BizNews

Staże dla naukowców. Staże dla przedsiębiorców

STAŻE DLA NAUKOWCÓW. STAŻE DLA PRZEDSIĘBIORCÓWJak podnieść innowacyjność i konkurencyjność wielkopolskich przedsiębiorstw? Jak zapewnić naukowcom i przedsiębiorcom warunki do współpracy i transferu wiedzy? Odpowiedzią na te problemy mogą stać się przedsięwzięcia, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Staże dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz dla naukowców w przedsiębiorstwach są szansą dla środowisk akademickich i biznesowych z Wielkopolski na lepsze poznanie swoich potrzeb, nawiązanie cennych kontaktów i zbliżenie nauki z przedsiębiorczością.

Przedsięwzięcia umożliwiają odbycie miesięcznego (płatnego) stażu przez pracownika przedsiębiorstwa w jednostce naukowej – instytucie, na uczelni, wydziale, w czasie którego, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i wyposażenia tych placówek, może on popracować nad ulepszeniem rozwiązań stosowanych w jego firmie.

Z drugiej strony – do Przedsięwzięć zaproszeni są pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni (asystenci, adiunkci, profesorowie), którzy odbywając płatny trzymiesięczny staż w wybranym przedsiębiorstwie, zdobywają szansę na przetestowanie swojej wiedzy w praktyce, sprawdzenie się w biznesie i pogłębienie swoich kompetencji. Udział w przedsięwzięciach nie wiąże się z żadnymi kosztami, wręcz przeciwnie – można tylko zyskać.

Przedsięwzięcia planowane są na trzy lata. W stażach udział weźmie 160 naukowców i 35 pracowników przedsiębiorstw. Wszyscy stażyści odbędą także szkolenia, które w praktyczny sposób przybliżą im zagadnienia transferu technologii, komercjalizacji wiedzy, ochrony praw intelektualnych.

Dodatkowe informacje oraz możliwość zgłoszenia się do przedsięwzięć znajdują się na stronie www.iw.org.pl/staze.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”.

STAŻE DLA NAUKOWCÓW. STAŻE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Foto: STAŻE DLA NAUKOWCÓW. STAŻE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz