K U L T U R A

Sprawa Kroloppa na teatralnych deskach

Jutro i po jutrze Teatr Nowy zaprasza na spektakl związany z jedną z najgłośniejszych poznańskich afer ostatnich dekad: sprawą Wojciecha Kroloppa i molestowanych przez niego chórzystów. To znakomite studium zmowy milczenia, połączone z wnikliwą analizą kondycji politycznych, biznesowych i kulturalnych elit Poznania. To teatralna pozycja obowiązkowa – nie tylko dla poznaniaków!

Projekt narodził się podczas rezydencji Sopot Non Fiction we wrześniu 2014. Nosił wtedy tytuł Poznań: Miasto Otwarte i był próbą stworzenia portretu Poznania. Na podstawie materiałów dokumentalnych autorzy próbowali przedstawić chór elit i mieszczan poklepujących się wzajemnie po plecach, który wytwarza język i sposób dyskusji betonujący miasto i jego społeczność.

W kolejnej fazie projektu, pt. „Po co psuć i tak już złą atmosferę” głównym tematem stała się sprawa Wojciecha Kroloppa i jego chóru, która ma szansę stać się soczewką skupiającą nurtujące nas problemy.

Wielopiętrowa zmowa milczenia, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku tej sprawy, związane z nią mechanizmy wyparcia, szukania wymówek, budowania pozornego spokoju w imię partykularnych interesów lub tak zwanych wyższych wartości są podstawą do pytań o kategorie winy i odpowiedzialności, o realne i symboliczne konsekwencje ukrywania niewygodnej prawdy, wreszcie o procesy stwarzające i podtrzymujące zamknięty system ochronny wokół jawnie czynionego zła.

Wydarzenia, na kanwie których oparty jest spektakl wydarzyły się w konkretnym miejscu i czasie. Czy jednak możemy mieć pewność, że gdzie indziej się nie powtórzą?

Prezentacja w Teatrze Nowym: 8 i 9 grudnia 2015, Scena Nowa. Po spektaklu, 8 grudnia, Teatr Nowy zaprasza na dyskusję z udziałem Marcina Kąckiego, autora książki Maestro.

Po co psuć i tak już złą atmosferę - spektakl w Teatrze Nowym

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz