POZnań

Śmieci wylewają się z koszy

Nowe kosze na śmieci na Starym Mieście - ulica Szkolna  Foto: Tomasz Dworek / ROSM

Radny Paweł Sowa, na prośbę radnych Rady Osiedla Piątkowo zgłosił problem zalegania odpadów w koszach na śmieci w pasach drogowych.

Piątkowscy radni zwracali uwagę na fakt, iż mieszkańcy szczególnie skarżą się na śmieci przy chodnikach w ciągu ulic Kurpińskiego i Wiechowicza. Radny Paweł Sowa w interpelacji kieruje prośbę o częstsze sprzątanie ulic oraz opróżnianie koszy na śmieci. “Z moich obserwacji wynika, że wspomniana kwestia dotyczy nie tylko Piątkowa” – twierdzi Paweł Sowa.

Odpowiadając na interpelację wiceprezydent Mariusz Wiśniewski wyjaśnia, że kosze znajdujące się przy głównych ulicach Osiedla Piątkowo opróżniane są codziennie w godzinach porannych, natomiast kosze przy mniej ruchliwych ciągach komunikacyjnych opróżniane są w poniedziałki, środy i piątki – również w godzinach porannych. Dodatkowo prowadzony jest monitoring pod kątem przepełniania się koszy ulicznych, gdyż zawarte przez Zarząd Dróg Miejskich umowy z firmą odpowiedzialną za opróżnianie koszy, przewidują możliwość ich dodatkowego (interwencyjnego) opróżniania w godzinach popołudniowych.

Wiceprezydent zwraca uwagę, że zaśmiecenie terenów zielonych przy ul. Kurpińskiego i ul. Wiechowicza generowane jest przez zlokalizowane wzdłuż przedmiotowych ulic obiekty handlowo-usługowe, w tym kilka sklepów sprzedających alkohol. Dotychczas oczyszczanie tych terenów było prowadzone w odstępach średnio co 30 dni i według bieżącej obserwacji stopnia zaśmiecenia – okres ten był wystarczający. Ostatnie zgłoszenie od Rady Osiedla dotyczące przepełnionych koszy ulicznych i zaśmieconych terenów zielonych przy ul. Wiechowicza i ul. Kurpińskiego wpłynęło do ZDM 16 lipca 2020 roku.

Zastępca Prezydenta informuje, że ZDM zwiększy monitoring tych ulic, celem wyeliminowania nieprawidłowości. W przypadku ich stwierdzenia możliwe będzie wprowadzenie rozwiązania systemowego, polegającego na objęciu ww. ulic systematycznym oczyszczaniem terenów zielonych w cyklu co 7 dni.

Użyte w artykule zdjęcia: Tomasz Dworek / ROSM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz