Aglomeracja

Wakacyjne kontrole Sanepidu!

Kąpielisko Krzyżowniki Foto: materiały prasowe / POSiR

Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie wielkopolskim rozpoczęli kontrole sanitarne w dniach wolnych od pracy. Akcja obejmuje głównie obiekty związane z produkcją i sprzedażą żywności w miejscowościach wypoczynkowych oraz przy trasach turystycznych.

Od początku sezonu wakacyjnego przeprowadzono 187 kontroli, podczas których nałożono 22 mandaty karne na łączną kwotę 5800 złotych. Wszczęto także 41 postępowań administracyjnych, z czego 8 dotyczyło decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, a 33 decyzji opłatowych za stwierdzone nieprawidłowości – informuje Wiesława Kostuj, rzeczniczka prasowa Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Wykryte nieprawidłowości:

 • brak czystości i porządku w obiektach,
 • zły stan techniczny pomieszczeń (uszkodzone i brudne sufity, ściany, podłogi),
 • niewłaściwe warunki przechowywania artykułów spożywczych,
 • brak rejestrów wynikających z dobrej praktyki higienicznej/produkcyjnej oraz HACCP,
 • brak aktualnych orzeczeń lekarskich personelu,
 • brak odzieży ochronnej u pracowników,
 • brak dokumentacji potwierdzającej pochodzenie składników/produktów spożywczych,
 • brak bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniach roboczych,
 • prowadzenie działalności niezgodnie z zakresem wydanej decyzji o zatwierdzeniu zakładu,
 • prowadzenie działalności bez decyzji o zatwierdzeniu zakładu,
 • brak skutecznego zabezpieczenia obiektu przed dostępem owadów.

Kontrole mają również na celu zmianę powszechnego przekonania personelu odpowiedzialnego za stan sanitarno-higieniczny obiektów o braku nadzoru sanitarnego w dni wolne od pracy. Wyniki kontroli z lat poprzednich również wskazują na potrzebę takich działań, szczególnie w okresie letnim.

Prowadzone kontrole sanitarne w dni wolne od pracy w województwie wielkopolskim są nie tylko potrzebne, ale i celowe, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne obiektów związanych z produkcją i sprzedażą żywności. Wyniki przeprowadzonych kontroli potwierdzają, że takie działania są kluczowe dla ochrony zdrowia konsumentów i utrzymania wysokich standardów higienicznych w okresie wakacyjnym – komentuje rzeczniczka Sanepidu

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / POSiR

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz