BizNews

Są bejmy na zakładanie firm

banknoty euro  Foto: sxc

Do 15.000 złotych można otrzymać na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wnioski przyjmuje już Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Pieniądze przyznawane są w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy, z rezerwy Ministra oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – informują urzędnicy – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15.000 złotych.

Przyznane zostaną łącznie 52 dotacje osobom bezrobotnym. W procedurze oceny wniosków brane będzie pod uwagę spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach. Ważna jest także kolejność złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy na stanowisku do spraw przedsiębiorczości w pokoju 16 lub telefonicznie pod numerami 61 8345684, 61 8345702 i 61 8345704.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz