Aglomeracja

S5 do Wrocławia, decyzja dla kolejnego odcinka

Droga wojewódzka - zdjęcie ilustracyjne  Foto: AEROFOTO  materiały prasowe

Wojewoda wielkopolski wydał zezwolenie na realizację inwestycji dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na terenie Wielkopolski. Decyzja dotyczy węzła Lipno.

Wydana decyzja obejmuje budowę bezkolizyjnego węzła drogowego Lipno, który powstanie na skrzyżowaniu projektowanej drogi S5 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 5 (po zrealizowaniu inwestycji stanie się z mocy prawa drogą wojewódzką).

Inwestycja jest realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, a decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wykonawca jest uprawniony do rozpoczęcia budowy.

Węzeł Lipno jest elementem większego odcinka drogi S5, tj. odc. węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko, którego realizacja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Użyte w artykule zdjęcia: AEROFOTO materiały prasowe

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz