Nowe Miasto

Rządowe pieniądze na estakadę katowicką

Estakada katowicka - widok z drona (9)  Foto: PIM

Prace remontowe związane z budową estakady katowickiej w Poznaniu będą dofinansowane z rządowych pieniędzy, o które wnioskował Urząd Miasta. Minister finansów podpisał decyzję, zgodnie z którą Poznań otrzyma ponad 26 milionów zł na realizację tego zadania.

Estakada katowicka - widok z drona (2)Rezerwa subwencji ogólnej (tzw. rezerwa drogowa) to rezerwa budżetowa, z której środki są przeznaczone m. in. na dofinansowanie inwestycji i remontów na drogach publicznych. Rokrocznie rząd przeznacza na ten cel ok. 300 mln zł.

W tym roku wysokość rezerwy drogowej wyniosła 312 999 000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dysponuje nią minister właściwy do spraw finansów publicznych. Decyzję podejmuje w porozumieniu z ministrem infrastruktury i budownictwa, w oparciu o kompromis ustalony na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Minister finansów Paweł Szałamacha podpisał dyspozycję, zgodnie z którą w tym roku Miasto Poznań otrzyma dokładnie 26 318 966 zł, co stanowi dokładnie 98% wnioskowanej kwoty. To największe dofinansowanie, jakie dostał pojedynczy samorząd z rezerwy drogowej w 2016 roku.

Wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadania „przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i Chartowo w Poznaniu”, czyli przebudowę estakady katowickiej.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz