Aglomeracja

Rozpoczęto konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Animacji

A niech to Gęś kopnie - spektakl Teatru Animacji (6)  Foto: Bartłomiej Jan Sowa

Teatr Animacji to instytucja, która kieruje swój program do dzieci, młodzieży, ale także i do dorosłych. Pod dyrekcją Pana Marka Waszkiela teatr stał się bardzo ważną sceną, która sięga do najlepszych tradycji teatrów lalkowych, ale jest także niezwykle otwarta na nowatorskie propozycje twórców teatralnych – mówi Justyna Makowska, dyr. Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. – Na stanowisko dyrektora szukamy osoby, która zechce utrzymać tę otwartość na nowość i przedstawi koncepcję programową, w której udowodni, że rozumie, czym może być współczesny teatr lalkowy.

Kierujący tą instytucją od 2014 roku Marek Waszkiel, historyk teatru, krytyk i pedagog, zapowiedział już, że nie będzie się ponownie ubiegał o to stanowisko. Pozostali swoje oferty mogą przesyłać lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 257, w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2017 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Najważniejsze wymogi to co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą i co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w tym obszarze. Poza tym kandydaci muszą się wykazać znajomością problematyki działalności Teatru Animacji w Poznaniu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

W drugim etapie przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Konkurs na nowego dyrektora Teatru Animacji zostanie rozstrzygnięty najprawdopodobniej do końca marca.

Wyłoniony kandydat zostanie powołany na stanowisko dyrektora Teatru Animacji w Poznaniu na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych.

Teatr Animacji w Poznaniu działa – pod różnymi nazwami – już 72 lata. Scenę zainicjowała w marcu 1945 roku Halina Lubicz, aktorka i organizatorka działań teatralnych dla dzieci i młodzieży w okresie okupacji. Stworzony przez nią Poznański Teatr Marionetek, kilka miesięcy później przekształcony w Miejski Teatr Marionetek, działał w sali przy ul. Św. Marcin 8. Obecnie jako Teatr Animacji, którą to nazwę przyjął w 1989 roku, wystawia swoje spektakle w Centrum Kultury Zamek. Od momentu powstania teatru jego formuła, wskutek poszukiwań nowych form i środków scenicznego wyrazu, wielokrotnie się zmieniała. Zawsze starał się jednak zapewnić młodej publiczności kontakt z dobrą literaturą i teatrem na wysokim artystycznym poziomie. Siłą Teatru Animacji jest profesjonalny zespół aktorski oraz ciekawy repertuar – od klasyki baśniowej po sztuki współczesne.

Użyte w artykule zdjęcia: Bartłomiej Jan Sowa

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz