Stare Miasto

Radni chcą kolejnego pomnika!

Radni podczas dzisiejszej sesji zadecydowali, o odbudowie przedwojennego Pomnika Wdzięczności Najświętszego Sera Jezusowego. Monument nie będzie wyglądał jak pierwowzór z dzisiejszego Placu Mickiewicza, nie wiadomo też gdzie będzie jego nowa lokalizacja.

Radni proponowali dwie lokalizacje: na Ostrowie Tumskim bądź na Malcie. Wcześniej w lipcu powstał społeczny komitet w skład którego weszło ponad 200 osób, deklarując odbudowę pomnika w tym samym kształcie , w jakim istniał przed wojną w latach 1932- 39.

Spory towarzyszące lokalizacji monumentu pojawiły się już przed wojna. Według Władysława Czarneckiego, międzywojennego architekta miejskiego, pomnik był źle ustawiony i przeskalowany Prezydent Poznania – Cyryl Ratajski, proponował budowę kościoła-wotum, zamiast łuku, jednak pomysł ten nie zyskał uznania kurii arcybiskupiej i komitetu budowy pomnika.

Pomnik miał formę łuku triumfalnego. Od strony frontowej w środkowej wnęce znajdowała się odlana z brązu, figura Chrystusa, autorstwa Marcina Rożka. On również wykonał dwa medaliony nad bocznymi przęsłami. Medalion po lewej stronie przedstawiał papieża Piusa XI, a po prawej prymasa Polski Edmunda Dalbora. Stronę północną ozdabiały płaskorzeźby autorstwa Kazimiery Pajzderskiej. Po lewej stronie znajdował się wizerunek rycerza w husarskiej zbroi, a po prawej żołnierza w polowym mundurze i hełmie, trzymającego karabin. W środkowej wnęce znajdowała się alegoryczna płaskorzeźba przedstawiająca trzy stany współczesnej Polski skupione pod polskim godłem.

Pomnik zburzono decyzją okupującej Wielkopolskę administracji III Rzeszy w 1939. Wysadzenie obiektu było w ich oczach zemstą za wcześniejsze zburzenie pomnika Bismarcka.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz