Centrum Stare Miasto

Radni chcą kolejnego pomnika!

Odsłonięcie w Poznaniu monumentalnego pomnika Wdzięczności (Serca Jezusowego)  Foto:

Radni podczas dzisiejszej sesji zadecydowali, o odbudowie przedwojennego Pomnika Wdzięczności Najświętszego Sera Jezusowego. Monument nie będzie wyglądał jak pierwowzór z dzisiejszego Placu Mickiewicza, nie wskazano także nowej lokalizacji.

Radni zaproponowali dwa miejsca:  Ostrów Tumski i okolice Malty. W lipcu natomiast powstał społeczny komitet w skład którego weszło ponad 200 osób, który zadeklarował odbudowę pomnika w tym samym kształcie i miejscu w jakim istniał w latach 1932- 39.

Spory towarzyszące lokalizacji monumentu pojawiły się już przed wojna. Według Władysława Czarneckiego, międzywojennego architekta miejskiego, pomnik był źle ustawiony i przeskalowany. ,,Największą wadą była źle uchwycona skala i przypadkowe ustawienie. Łuk jako brama tryumfalna nie zamykał żadnej perspektywy i donikąd nie prowadził. Idea zatem chybiona, forma niezgodna z treścią’’.

Odsłonięcie w Poznaniu monumentalnego pomnika Wdzięczności (Serca Jezusowego)

Prezydent Poznania – Cyryl Ratajski, proponował budowę kościoła-wotum, zamiast łuku, jednak pomysł ten nie zyskał uznania kurii arcybiskupiej i komitetu budowy.

W dniu odsłonięcia Pomnika, 30 października 1932 roku na placu zebrało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Uroczystość prowadził kardynał August Hlond, który przejął sprawę budowy po kardynale Edmundzie Dalborze. Entuzjastycznie witany duchowny, przyjechał na plac w karecie, którą ciągnęło sześć koni. W przemówieniu inauguracyjnym mówił o wdzięczności całego narodu, która ,,w spiżu i kamieniu wykuwa się’’.

Pomnik Wdzięczności._jpg

Pomnik miał formę łuku triumfalnego. Od strony frontowej w środkowej wnęce znajdowała się odlana z brązu, figura Chrystusa, autorstwa Marcina Rożka. On również wykonał dwa medaliony nad bocznymi przęsłami. Medalion po lewej stronie przedstawiał papieża Piusa XI, a po prawej prymasa Polski Edmunda Dalbora. W środkowej wnęce znajdowała się alegoryczna płaskorzeźba przedstawiająca trzy stany współczesnej Polski skupione pod polskim godłem.

Pomnik zburzono decyzją okupującej Wielkopolskę administracji III Rzeszy w 1939. Wysadzenie obiektu było w ich oczach zemstą za wcześniejsze zburzenie pomnika Bismarcka.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz