Dopiewo

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – wkrótce otwarcie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  Foto: UMiG Dopiewo / Adam Mendrala

Już wkrótce mieszkańcy Dopiewa będą mogli korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zostanie on uruchomiony na terenie oczyszczalni ścieków prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

Inwestorem budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt. Inwestycja powstała między innymi dzięki bejmom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PSZOK w Dopiewie tworzą wiata i kontenery przeznaczone na rożne rodzaje odpadów – informuje Małgorzata Wzgarda z Urzędu Miasta i Gminy Dopiewo – będzie on miejscem bezpłatnej zbiórki i czasowego magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Związku.

Zebrane w Punkcie odpady będą przewożone do regionalnej centrali przetwarzania odpadów komunalnych. Obecnie na terenie Związku Selekt działa już kilkanaście podobnych punktów.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można dostarczać odpady zbierane selektywnie takie jak papier, szkło, czy tworzywa sztuczne, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie oraz akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Tutaj również powinny trafiać odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Obowiązuje tutaj limit do 100 kg takich odpadów rocznie od mieszkańca.

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz