Komorniki Puszczykowo Stęszew

Ptasia grypa w naszej metropolii

Kury  Foto: Jesse Schoff

Wykryte ostatnio ogniska ptasiej grypy w naszej metropolii wymuszają zachowanie odpowiednich środków ostrożności. Sam wirus nie jest groźny dla ludzi, ale trzeba przestrzegać pewnych zasad.

Przypominamy, że są dwa, potwierdzone ogniska ptasiej grypy. Jedno z nich znajduje się na terenie Gminy Stęszew, kolejne w rejonie Puszczykowa.

Dla osób hodujących drób lub inne ptaki oznacza to bezwzględny nakaz przetrzymywania ich w pomieszczeniach zamkniętych. Mogą to być między innymi kurniki, bądź inne budynki zamknięte istniejące w gospodarstwach. Ma to uniemożliwić kontakt z innymi ptakami lub drobiem z gospodarstw sąsiednich i ptactwem dzikim.

Zabójczy dla ptaków wirus nie jest groźny dla ludzi, ale pod warunkiem zachowania podstaw higieny. Mięso bądź jajka przed spożyciem należy ugotować!

Gołebie na MTP

Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony:
– od północy: od ul. 28 grudnia w Stęszewie, przez działkę 60/5 dalej przez Jezioro Dębno, łukiem do początku działki 279, dalej przez działkę 281 do ulicy Powstańców Wielkopolskich, w Dębienku, przez działkę 374/4, łukiem do działki 376, dalej do ul. Podgórnej i Czereśniowej w Dębnie, przez posesję nr 5 przy ul. Czereśniowej, dalej ukosem do ul. Nowej do działki 71/5, łukiem do ul. Generała Sikorskiego przez działkę 227/1, po łuku przez las do działki 414 /2, przez działkę 438/2;
– od wschodu: od działki 438/2 łukiem przez pola i za miejscowością Trzebaw przecinając działkę 77/1, przechodząc przez ulicę Kościelną i dalej przez ul. Mosińską łukiem przez las, przez działkę 407, przez działkę 218,przechodząc za miejscowością Łódź, przez działkę 392, przez Jezioro Dymaczewskie, przecinając drogę nr 306, na działce 292;
– od południa: od drogi 306, przez ul. Podgórną na działce 252/3, wzdłuż działki 225, przez pola miejscowości Będlewo, przecinając łukiem do drogi nr 5 Poznań – Wrocław; – od zachodu: od drogi 5, przy działce 466 – łukiem przez las, przez działkę 463, przecinając ul. Twardowską w Zamysłowie, przez działki 385/2, 342/2, łukiem do ul. Moderskiej przez działkę 340/3, łukiem przez pola i działkę 158/2, przecinając ul. Grodziską przez działki 116/5 i 117/5, dalej łukiem przez działki 118/2, 87/11, 80/4 i dalej łukiem przez działkę 76/5, przecinając ul. Sadową na wysokości działki 33/4 i dalej łukiem przez ul. Bukowską wzdłuż działki 56/4, wzdłuż działki 218/2 i dalej wzdłuż 295/5 przecinając ul. Kanałową i dochodząc do Jeziora Dębno;

2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:
– od północy: od miejscowości Podłoziny, wzdłuż autostrady A2, do miejscowości Głuchowo i dalej wzdłuż ul. Spacerowej na wysokości działki 1045/29, łukiem przez ul. Żwirową do 640/32, dalej łukiem do ul. Jeżynowej, przez działki 641/15, 641/19, dalej przez ul. Sadową obok posesji nr 19 przy ul Sadowej, łukiem do działki 695/3, dalej po polach, przez działkę 695/3 przecinając ul. Szreniawską w Wirach na wys. działki 702/19, łukiem przez pola, działkę 719/4, dalej łukiem przez pola, przecinając drogę przy działce 737/25, dalej przez pola, lasy, działkę 794/2, do Puszczykowa;
– od wschodu: od Puszczykowa przez działki 32/2, 82/9, przez działkę 203/2 do ul. Klasztornej, przez działkę 202/3 do początku działki 262 i 265, przekraczając na działce 264 ul. Zapłaty, dalej do Puszczykowa przez ul. Wysoką przez działkę 2200, do działki 2154/4 przez ul. Ks. Posadzego do działki 583, dalej do ul. Akacjowej przy działce 741 w Puszczykowie, przez ul. Nową i działki 886 i 885, 890, do ul. Strażackiej, przez działkę 912 do ul. Magazynowej, przez działki 935 i 938/1 do ul. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie oraz B. Chrobrego i dalej przez działkę 1176 do działek 1184, 1185 przecinając ul. M. Kopernika przez działki 1232 1231, wzdłuż ul. J. Żupańskiego, przez działkę 1271, przez działkę 1290, przez ul. Libelta i Gwarną, przez ul. Dworcową, wzdłuż ul. T. Kościuszki, przez działkę 678/12, przez lasy Puszczykowo – Niwka, przez ul. Jastrzębią, działkę 700/1, przecinając ulicę 3 Maja w Mosinie, łukiem przez lasy, przecinając drogę Mosina-Kórnik na wysokości działki 912, po łuku do działki 1274/5, i dalej przez miasto Mosina do działki 2009/8, przez działkę 1975/3, dalej po łuku działki 2119/1, dalej po łuku do działki 2503/2 i po łuku do końca działki 2768/17, przecinając działkę 426 w Krośnie, do końca działki 321/1 przez działkę 322/4, przez działkę 329 do Krosna;
– od południa: od miejscowości Krosno, działka 94/1 i wzdłuż działek 52/4, 461 do miejscowości Drużyna, dalej po łuku przez działkę 33/2, 30/1 (Drużyna) po łuku przez las (działka 88/2), do miejscowości Iłówiec, po łuku zachodnio – północnym za miejscowością Piotrowo Drugie do miejscowości Dębina;
– od zachodu: od miejscowości Dębina, w kierunku północnym, wzdłuż zachodnich granic miejscowości
Bielawy, Zemsko do miejscowości Jeziorki, po łuku w kierunku północno- wschodnim do miejscowości
Podłoziny.

Użyte w artykule zdjęcia: Janusz Ludwiczak/lazarz.pl, Jesse Schoff

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz