Aglomeracja

Prezydent Poznania wystosował apel do właścicieli siłowni i klubów fitness

Prezydent Miasta Poznania - Jacek Jaśkowiak  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

W okresie wzmożonych przypadków zachorowań związanych z wirusem SARS-CoV-2, jako prezydent Miasta Poznania, zdecydowałem o podjęciu radykalnych środków mających na celu ograniczenie rozwoju epidemii.

Decyzją dyrektorów zostały zamknięte w Poznaniu placówki oświatowe – przedszkola i szkoły, żłobki, miejskie instytucje kultury, baseny, zoo, czytelnie. Wstrzymano też wizyty w szpitalach oraz odwołano imprezy masowe. Takie działania zmierzające do ograniczenia liczby zachorowań nie miały dotąd precedensu, stanowią więc zadanie niezwykle trudne, odpowiedzialne, wymagające mobilizacji oraz zrozumienia powagi tych okoliczności.

Kieruję do Państwa prośbę o odpowiedzialne współdziałanie w ramach prowadzonej działalności o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Korzystanie z oferty klubów i obiektów sportowych bezwzględnie musi uwzględniać konieczność zachowania przez Państwa personel najwyższych standardów czystości i higieny. Z uwagi na specyfikę Państwa usług, należy zachować szczególną dokładność przy dezynfekcji i sprzątaniu, w zgodzie ze wskazaniami służb sanitarnych.

Zwracam się z wielką prośbą o podjęcie na terenie Państwa obiektów wszelkich możliwych działań, które zminimalizują ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Rekomendacje w tym zakresie wydało Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym (są one dostępne na stronach internetowych tych instytucji). Każda przestrzeń publiczna, której stan sanitarny może potencjalnie zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, powinna być objęta nadzwyczajnymi środkami zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania. Szczególnie miejsca, w których wysiłek fizyczny sprzyja wydzielaniu potu.

Warto podkreślić, że bardzo wiele osób, zwłaszcza młodszych, o dobrej kondycji fizycznej i zdrowotnej, jest nosicielami wirusa, przechodząc chorobę bezobjawowo. W takich okolicznościach działania profilaktyczne i stosowanie się do wytycznych inspektora sanitarnego wymagane jest w najwyższym stopniu.

Zachęcam do promowania wśród klientów Państwa obiektów takich form korzystania z usług, które będą minimalizowały kontakt dotykowy i pozwalały na zachowanie zasad higieny. Dotyczy to form i sposobu korzystania ze sprzętu sportowego, ale również płatności za towary i usługi, ze wskazaniem na metody bezgotówkowe. Apeluję o bezwzględną dezynfekcję na bazie alkoholu wszystkich miejsc i elementów, które często dotykane przez klientów, mogą być źródłem przenoszenia się wirusa. Proszę o podjęcie działań informujących o konieczności mycia rąk. Rekomenduję również umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach w Państwa lokalach i instrukcji, w jaki sposób myć i dezynfekować dłonie.

Bardzo ważną rolę w procesie ograniczenia rozwoju epidemii mogą spełniać pracownicy Państwa obiektów – znający przepisy BHP i wskazania służb sanitarnych. Proszę o zachowanie dystansu w relacjach między ludźmi (minimum 1 metr) i przede wszystkim prawidłowe reagowanie w sytuacji obecności w lokalu osoby kaszlącej lub kichającej. Proszę o instruowanie Państwa pracowników, by nie obawiali się zwracać uwagi współpracownikowi lub klientowi kaszlącemu czy kichającemu w kierunku innych osób, bądź na elementy wyposażenia lokali, w tym przede wszystkim na sprzęt sportowy. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą trzeba wyrzucić od razu do zamkniętego kosza, a następnie umyć ręce.

Pragnę przypomnieć również, że pod numerem telefonu Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590 można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz