Aglomeracja

Apel do właścicieli restauracji i klubów

Spotkanie Prezydenta Jaśkowiaka z mieszkańcami Starego Miasta  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wystosował też apel do właścicieli restauracji i klubów.

W okresie wzmożonych przypadków zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, jako prezydent Miasta Poznania, zdecydowałem o podjęciu radykalnych środków mających na celu ograniczenie rozwoju epidemii. Rekomendowałem, by od 11 marca zamknięte zostały instytucje miejskie, na co dzień stanowiące dla mieszkańców przestrzeń życia, nauki i pracy.

Decyzją dyrektorów zostały zamknięte w Poznaniu placówki oświatowe – przedszkola i szkoły, żłobki, miejskie instytucje kultury, baseny, zoo, czytelnie. Wstrzymane także wizyty w Domach Pomocy Społecznej, szpitalach oraz odwołano imprezy masowe. Działania zmierzające do ograniczenia kontaktów międzyludzkich nie miały dotąd precedensu, stanowią więc niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie.

Kieruję do Państwa apel o solidarne i odpowiedzialne współdziałanie w tych wyjątkowych okolicznościach. Korzystanie z ofert restauracji, kawiarni, klubów muzycznych i wszelkich instytucji rozrywki stało się elementem powszechnej codzienności obywateli. Licznie i często odwiedzane, a przy tym dostępne często bez ograniczeń, w dobie zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa stanowią przedmiot szczególnej uwagi i zastosowania wskazań służb sanitarnych.

Zwracam się z wielką prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań na terenie Państwa obiektów, które zminimalizują ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Rekomendacje w tym zakresie wydało Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Każda przestrzeń publiczna, której stan sanitarny może potencjalnie zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, powinna być objęta nadzwyczajnymi środkami zapewniającymi bezpieczeństwo. Szczególnie zachęcam do promowania wśród klientów Państwa lokali takich form korzystania z usług, które będą minimalizowały kontakt dotykowy i pozwalały na zachowanie zasad higieny. Dotyczy to między innymi form płatności za towary i usługi, ze wskazaniem na metody bezgotówkowe. Apeluję o dezynfekcję na bazie alkoholu wszystkich miejsc i elementów, które często dotykane przez klientów, mogą być źródłem przenoszenia się wirusa. Proszę o podjęcie działań informujących o konieczności mycia rąk i przede wszystkim udostępnienie takich miejsc bezpłatnie. Rekomenduję również umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach w Państwa lokalach i instrukcji, w jaki sposób myć i dezynfekować dłonie.

Bardzo ważną rolę w procesie ograniczenia rozwoju epidemii mogą spełniać pracownicy Państwa obiektów – znający przepisy BHP i wskazania służb sanitarnych. Proszę o zachowanie dystansu w relacjach między ludźmi (minimum 1 metr) i przede wszystkim prawidłowe reagowanie w sytuacji obsługi osoby kaszlącej lub kichającej. Niezwykle ważną rolą osób obsługujących jest zachowanie najwyższych standardów higieny w ramach realizowania zadań w pracy oraz reagowanie w przypadku skażenia produktów żywnościowych przez osobę wykazująca objawy choroby. Proszę o instruowanie Państwa pracowników, by nie obawiali się zwracać uwagi współpracownikowi lub klientowi kaszlącemu czy kichającemu w kierunku innych osób, bądź na produkty żywnościowe, a także na elementy wyposażenia lokali. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą trzeba wyrzucić od razu do zamkniętego kosza, a następnie umyć ręce.

Pragnę przypomnieć również, że pod numerem telefonu Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590 można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz