POZnań

Preferencyjna stawka podatku od nieruchomości

Nie parkuj na św. Marcinie!  Foto: ZDM

Tylko połowę obowiązującej w przyszłym roku stawki podatku od nieruchomości dla budynków i ich części, zapłacą prowadzący niektóre rodzaje działalności gospodarczej w budynkach wybudowanych przed 1990 rokiem przy ul. Św. Marcin, ul. Wrocławskiej i przy Starym Rynku. Przewiduje to projekt uchwały Rady Miasta, nad którym radni dyskutować będą 8 listopada. Dodatkowo, aby skorzystać z ulgi, żadna z objętych preferencją działalności gospodarczych nie będzie mogła być prowadzona z razem produkcją, sprzedażą, przygotowaniem i podawaniem napojów alkoholowych.

Lista 24 rodzajów działalności gospodarczej, uprawniającej do korzystania z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości, stanowi załącznik do projektu uchwały.

Dokument, w którym stawkę preferencyjną zapisano na poziomie 11,33 zł za metr kwadratowy, został przygotowany w celu wsparcia działań rewitalizacyjnych na obszarze śródmieścia Poznania. Jest komplementarny z zadaniami ustalonymi w uchwalonym trzy lata temu “Programie dla Śródmieścia Poznania” oraz z przygotowywanym projektem uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Stawka preferencyjna jest próbą wsparcia lokalnej przedsiębiorczości i tworzenia pozytywnego wizerunku śródmieścia Poznania.

Obniżka stawki ma być sygnałem, że chcemy aktywnie wspierać funkcje handlowe i kulturalne w ścisłym centrum miasta, a także inne ciekawe inicjatywy gospodarcze oraz zanikające zawody rzemieślnicze. Prezydentowi Jaśkowiakowi od początku zależało, aby zwłaszcza rejon Starego Rynku oraz ulica Św.Marcin mogły na nowo żyć i poprawiać swój wizerunek – stąd ten pomysł – wyjaśnia Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Dodaje, że ulica Św. Marcin, Stary Rynek i ul. Wrocławska nie zostały wybrane przypadkowo.

W stosunku do przeżywającej od lat kłopoty ul. Św. Marcin w przyszłym roku chcemy rozpocząć działania rewitalizacyjne. Podjęcie spójnych działań – zachęta do aktywizacji tej ulicy w powiązaniu z jej przebudową – było decydującym argumentem. Z kolei z ulicą Wrocławską i Starym Rynkiem mamy spory problem społeczny, związany ze sprzedażą alkoholu w tym miejscu. Chcielibyśmy, aby w lokalach użytkowych mogło pojawić się więcej aktywności gospodarczych – m.in. kulturalnych czy usługowych – wyjaśnia Mariusz Wiśniewski.

Wiceprezydent liczy również na to, że właściciele nieruchomości z tych trzech obszarów dzięki przedstawionym propozycjom podatkowym będą mieli większą możliwość wynajęcia nierzadko pustych lokali użytkowych, a zaoszczędzone na niższym podatku środki zechcą zainwestować m.in. w remonty swoich kamienic czy lokali.

Program ma charakter pilotażowy, będziemy mu się przyglądać. Jest on powiązany z innymi działaniami, które jako miasto prowadzimy w śródmieściu. Na pewno warto spróbować. Inne samorządy też zaczynają podejmować podobne inicjatywy – dodaje.

Propozycja zastosowania preferencyjnej stawki to najważniejszy punkt projektu uchwały, poświęconej przyszłorocznym stawkom podatku od nieruchomości. Pozostałe stawki proponowane na przyszły rok są mniejsze od obowiązujących w tym roku o 0,9%. Wynika to ze spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu tego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Użyte w artykule zdjęcia: ZDM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz