Jeżyce

Prawie 300 tys. zł na nowy skwer i zieleń na Jeżycach

nowy odcinek ul sw wawrzynca  Foto: materiały prasowe / UMP

Rada Osiedla Jeżyce podczas sesji budżetowej przyjęła plan wydatków na 2024 rok. Wydanie 682 499 zł. zaplanowano w czterech głównych obszarach: zieleni, kultury, edukacji oraz infrastruktury.

288 000 zł przeznaczono na urządzenie terenu zielonego przy ul. Św. Wawrzyńca, sadzenie drzew na pl. Asnyka, remediację terenu pod plac zabaw przy ul. Mylnej 38. W ramach tej kwoty 103 000 zł trafi na rekultywację i utrzymanie zieleni przyulicznej.

Na zadania kulturalne zostało uchwalone 135 000 zł. Dokładne propozycje wydarzeń zostaną wyłonione w otwartym konkursie ofert. Kolejne 6 tys. zł trafi do jeżyckich filii Biblioteki Raczyńskich w ramach dofinansowania działalności popularyzującej czytelnictwo wśród mieszkańców. Na placówki edukacyjne zostało przeznaczone 70 000 zł, z których zostaną wykonane prace nad utrzymaniem infrastruktury i zieleni we wszystkich jeżyckich publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych.

150 000 zł wesprze działania związane z infrastrukturą, w tym dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Gajowej i Kochanowskiego wraz z założeniem skweru, udział w programie doświetlania przejść dla pieszych, wdrożenie projektów zmian organizacji ruchu (m.in. na ul. Żurawiej, ul. Wąskiej, gdzie ma się pojawić kontraruch oraz Św. Wawrzyńca i Słowackiego, gdzie mają się pojawić progi zwalniające) oraz zakup i montaż takich elementów małej infrastruktury jak ławki i stojaki rowerowe.

Pozostałe środki trafią m.in. na zakup wiązanek okolicznościowych, druk czasopisma osiedlowego i inne drobne wydatki. Ważnym elementem budżetów rad osiedli są zadania powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich chodników. Jest to osobna pula w wysokości ok. 60 000 zł, dlatego wskazywane są tutaj relatywnie niewielkie zadania, m.in. naprawę nawierzchni na ul. Rodziewiczówny i ul. Asnyka. Większe remonty (jak np. ul. Wawrzyniaka między Szamarzewskiego a Jackowskiego) są planowane do realizacji z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.

200 tys. zł jeżyccy radni przeznaczyli na remonty w placówkach oświatowych: w trzech przedszkolach oraz trzech szkołach podstawowych zostaną przeprowadzone remonty sal dydaktycznych.

Dabrowskiego przystanek Rynek Jeżycki [UMP] Foto: UMP / materiały prasowe
Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz