Aglomeracja

Praca zaraz po ukończeniu szkoły

Elektromechanik pojazdow samochodowych  Foto: VW / materiały prasowe

Klasy patronackie to dobry sposób na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników, dla uczniów to z kolei szansa na zdobycie ukierunkowanej wiedzy i doświadczenia. Od 13 lat taki model współpracy ze szkołami realizuje Volkswagen Poznań.

W tegorocznej inauguracji roku szkolnego do klas patronackich dołączyło ponad 50 nowych uczniów, a 58 absolwentów kończących edukację odebrało umowę o pracę. Dotychczas w czasie trwającego 13 lat całego programu kształcenia zawodowego firma może pochwalić się 456 absolwentami, z których 402 zostało zatrudnionych w przedsiębiorstwie po ukończeniu szkoły.

Od 13 lat spółka współpracuje z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu, a od 2016 roku z Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni. W Swarzędzu firma prowadzi klasy patronackie w zawodach: monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

We Wrześni natomiast uruchomiona została klasa w zawodzie mechanik precyzyjny. To efekt obecności Volkswagena we Wrześni, gdzie powstała nowa fabryka produkująca model VW Crafter oraz efekt współpracy z władzami samorządowymi i poddostawcami.

Proces edukacyjny rozłożony jest na trzy lata, w trakcie których uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną . Zajęcia teoretyczne zajmują trzy dni w tygodniu, pozostałe dwa wypełnione są praktykami.

Praktyki w czasie pierwszego roku nauki odbywają się w szkolnych warsztatach, zaś w kolejnych latach nauki, w zależności od zawodu – w warsztatach oraz obszarach produkcyjnych Volkswagen Poznań, serwisach samochodowych sieci dealerskich koncernu VW lub także w szkolnych warsztatach oraz w Centrum Treningowym Volkswagena.

Ponadto uczniowie odbywają na każdym etapie edukacji miesięczne praktyki zawodowe w różnych obszarach produkcyjnych przedsiębiorstwa, gdzie mają szansę zweryfikować swoją wiedzę oraz umiejętności pod okiem doświadczonej kadry, jak również poznać nowoczesne procesy produkcyjne.

Na zakończenie edukacji uczniowie przechodzą polski egzamin zawodowy wg. procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jak również egzamin niemiecki przed Polsko- Niemiecką Izbą Przemysłowo –Handlową AHK, który może skutkować zdobyciem Certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu w wielu państwach Unii Europejskiej.

Uczniowie mają także szansę podnoszenia swoich kwalifikacji językowych dzięki nauce języka niemieckiego w trybie rozszerzony oraz wymianom zagranicznym z kolegami z Hanoweru czy czeskiej Mladá Boleslav. Najlepszy absolwent z każdego rocznika ma możliwość udziału w programie rozwojowym „Wanderjahre” („Wędrowiec”), polegającym na rocznej pracy w zagranicznym zakładzie koncernu

To wszystko sprawia, że każdego roku liczba kandydatów do klas patronackich Volkswagena przewyższa pulę dostępnych miejsc. Dla przykładu w czasie tegorocznego naboru do klas patronackich pod szyldem VWP w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni ubiegało się średnio 2 uczniów na każde miejsce, co było najlepszym wynikiem w całym mieście, zaś do klas w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu kandyduje nawet 5 osób na jedno miejsce.

Dotychczas przez 13 lat prowadzenia wspólnie z partnerami procesu kształcenia zawodowego Volkswagen Poznań zatrudnił ponad 400 absolwentów swoich klas patronackich, co stanowi 89% wszystkich uczniów kończących edukację pod szyldem VW.

Użyte w artykule zdjęcia: VW / materiały prasowe, Visionathor / VW / materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz