Aglomeracja

Praca dla absolwentów klas patronackich

Klasy patronackie Volkswagena (2)  Foto: Visionathor / VW materialy prasowe

525 absolwentów z których 461 spełniło kryteria i zostało zatrudnionych w przedsiębiorstwie po ukończeniu szkoły, co stanowi aż 80% osób kończących naukę w klasach patronackich. Volkswagen zainaugurował 15 rok kształcenia zawodowego.

Proces edukacyjny rozłożony jest na trzy lata, w trakcie których uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Na zakończenie przechodzą oni polski egzamin zawodowy wg. procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jak również opcjonalnie egzamin niemiecki przed Polsko- Niemiecką Izbą Przemysłowo –Handlową, uprawniający do wykonywania zawodu w wielu państwach Unii Europejskiej.

Uczniowie mają także szansę podnoszenia swoich kwalifikacji językowych dzięki nauce języka niemieckiego w trybie rozszerzonym oraz wymianom zagranicznym. Najlepszy absolwent z każdego rocznika ma możliwość udziału w programie rozwojowym „Wędrowiec”, polegającym na rocznej pracy w zagranicznym zakładzie koncernu.

Spółka motoryzacyjna współpracuje z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu, a od 2016 roku z Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni. W pierwszej placówce firma prowadzi klasy patronackie w zawodach: mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (od obecnego roku szkolnego: automatyk). . We Wrześni natomiast uruchomiona została klasa w zawodzie mechanik precyzyjny

Użyte w artykule zdjęcia: Visionathor / VW materialy prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz