K U L T U R A

#poznanwspiera – 200 000 złotych na stypendia

Męskie Granie 2019 - The Dumplings  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Miasto Poznań przygotowało nowy program stypendialny dla poznańskich artystów i osób upowszechniających kulturę. To już kolejne działania w ramach pakietu Poznań Wspiera, którego celem jest pomoc środowisku kultury w dobie pandemii koronawirusa. 

Od 1991 roku inicjatywą Rady Miasta Poznania są stypendia dla młodych twórców, którzy nie ukończyli 31 roku życia. Pandemia dotknęła jednak wszystkich twórców, niezależnie od wieku – od marca wydarzenia kulturalne praktycznie zawieszono i nawet niedawne zgody na odmrożenie nie zmieniło bardzo trudnej sytuacji większości artystów, którzy nie są w stanie utrzymać się ze swojej działalności. 

Wsłuchujemy się w głos środowiska twórców, które najsilniej wyraziło nadzieję właśnie na nowy program stypendialny. Jego kształt był szeroko konsultowany, a priorytetem stała pomoc dla jak największej grupy adresatów. Stąd zapis w uchwale, iż kapituła może wskazać aż 50 beneficjentów – mówi Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.  

O potrzebie wsparcia samorządu poza licznymi apelami mówią również liczby. O stypendia dla młodych twórców (ich wyniki ogłoszono w drugiej połowie maja) ubiegała się rekordowa liczba, ponad 70 osób. Do adresowanego do podobnej grupy konkursu na projekty online “Kultura na wynos” wpłynęło jeszcze więcej – aż 165 zgłoszeń (rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec czerwca). 

Liczby te pokazują, jak wielki potencjał posiada środowisko twórcze Miasta Poznania oraz jak bardzo oczekuje na gest solidarności w tych trudnych czasach – zauważał referujący projekt uchwały Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury UMP. 

Stypendia przyznawane będą wyróżniającym się i związanym z Poznaniem twórcom, bez ograniczeń wiekowych, w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. Pod uwagę brana jest także ich sytuacja zawodowa związana z ograniczeniami działalności kulturalnej, wynikającymi ze stanu epidemii.  Co więcej, do zgłoszenia nie będzie potrzebna rekomendacja innych osób lub instytucji – każdy kandydat będzie mógł zgłosić się osobiście. Przygotowywany właśnie nabór wniosków zakończy się 31 lipca. 

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz