K U L T U R A

Najlepsze publikacje o Wielkopolsce

Książka  Foto: Jonas Jacobsson

Najlepsze publikacje o Wielkopolsce, które ukazały się w 2019 zostały uhonorowane Nagrodą Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Książki zgłaszane były przez autorów, wydawców i osoby zainteresowane współczesnym rynkiem wydawniczym w regionie w dwóch kategoriach. Pierwszą z nich była literatura naukowa, a drugą literatura popularnonaukowa i beletrystyka. Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursu wyłoniła 10 nominowanych do Nagrody.

Wyróżnione publikacje cechują się sporym zróżnicowaniem, obejmują pozycje naukowe, popularyzatorskie, regionalistyczne oraz powieści, opowiadają nie tylko o Poznaniu, lecz również Ostrowie Wielkopolskim, Szamotułach, Kórniku. – wyjaśniają organizatorzy konkursu – dotychczas brakowało w Wielkopolsce konkursu wydawniczego o tak szerokim spektrum.

Jest co prawda doroczny Konkurs o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza, organizowany przez Bibliotekę Raczyńskich, ale ten wyróżnia jedynie publikacje związane z samą stolicą regionu. Formuła Nagrody PTPN jest bardziej otwarta i pozwala promować mniejsze ośrodki w województwie.

Spośród 10 nominowanych publikacji, których autorzy są zarówno badaczami i pracownikami naukowymi uniwersytetów, jak i regionalistami oraz pasjonatami, Kapituła Konkursu wyróżniła dwie prace Nagrodami PTPN.

W kategorii literatury naukowej zwycięzcą został Artur Jazdon, autor książki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie (Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 2019).

W kategorii literatury popularnonaukowej i beletrystyki triumf odniosła praca Wojciecha Musiała, Moniki Romanowskiej–Pietrzak i Mariusza Sołtysiaka, Granatowy porządek. Policja Państwowa w powiecie szamotulskim 1919–1939, [Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach 2019].

Nagroda PTPN Foto: Alina Kucharska

Laureaci

W kategorii literatury naukowej

Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie, (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu).

W kategorii literatury popularnonaukowej i beletrystyki

Wojciech Musiał, Monika Romanowska–Pietrzak, Mariusz Sołtysiak, Granatowy porządek. Policja Państwowa w powiecie szamotulskim 1919–1939, (Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach).

Lista nominowanych publikacji:

– Jarosław Bączyk, Krzyż dla generała. Generałowie ze stoku poznańskiej Cytadeli (1831– 1945) (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości);

– Filip Czekała, Tomasz Mikszo, Pewuka. Cud nad Wartą (Wydawnictwo Poznańskie);

– Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie, (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu).

– Róża Kąsinowska, Zamek w Kórniku, wyd. 2 (Biblioteka Kórnicka PAN);

– Wojciech Musiał, Monika Romanowska–Pietrzak, Mariusz Sołtysiak, Granatowy porządek. Policja Państwowa w powiecie szamotulskim 1919–1939, (Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach).

– Błażej Osowski, Wariantywność leksykalno-semantyczna języka wielkopolskich inwentarzy z drugiej połowy XVIII wiek. Studia z dialektologii historycznej (Wydawnictwo PTPN);

– Artur Pawlicki, Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945–1946, t. 1–2 (Instytut Pamięci Narodowej);

– Jerzy Pietrzak, Powstańczy Ostrów w powstańczej Wielkopolsce 1918–1919, # Ostrów Wielkopolski 2019.

– Maja Rausch, Przez zmierzchy i świty. Saga bamberska, (Wydawnictwo Miejskie Posnania);

– Marzena Szmyt, Paweł Pawlak (red.), Dwa grody nad Wirynką. Dąbrówka, stanowisko 1 i 2, woj. wielkopolskie (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu).

Nagrody wręczał urzoczyście w gmachu PTPN przy ulicy Mielżyńskiego Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. W jury zasiadali prezes PTPN, prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński (przewodniczący kapituły), prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, prof. dr hab. Janusz Karwat, prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz oraz dr Norbert Delestowicz (dyrektor Biblioteki PTPN).

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk działa na rzecz nauki i kultury w Wielkopolsce nieprzerwanie od 1857 roku. Ponad 160-letnia tradycja czyni Towarzystwo instytucją szczególnie predestynowaną do promowania badań nad regionem dzięki konkursowi wydawniczemu. Tegoroczna edycja inicjuje projekt nagradzania książek o województwie i ma szanse przerodzić się w stały element wielkopolskiej sceny intelektualno-kulturalnej.

Nagroda PTPN Foto: Alina Kucharska
Użyte w artykule zdjęcia: Jonas Jacobsson, Alina Kucharska

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz