BizNews

Poznańskie uniwersytety bliżej technologii i biznesu

Centrum Badań Technologii Informatycznych  Foto: Marcin 'Dobermann' Pflanz / materiały prasowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nawiązali oficjalną współpracę z operatorem dwóch centrów przetwarzania danych – firmą Beyond.pl. Partnerstwo w obu przypadkach ma przede wszystkim zbliżyć świat nauki do praktyki biznesowej.

W tej chwili na polskim rynku brakuje 30 tys. pracowników z kwalifikacjami informatycznymi – mówi prezes i założyciel Beyond.pl Michał Grzybkowski. – Cieszymy się, że będziemy mogli oddziaływać na to, jakie drogi wybiorą młodzi ludzie, wskazywać z naszej perspektywy najbardziej interesujące komercyjnie trendy oraz zachęcać najlepszych do pozostania w Polsce i rozwijania swoich kompetencji w naszym kraju. Chcemy zrobić wszystko, żeby zatrzymać zdolnych studentów, zapewniając im konkurencyjne w skali świata miejsca pracy – dodaje.

Branża informatyczna zmienia się bardzo dynamicznie. To, co studenci poznają na pierwszym roku studiów, na piątym może być już nieaktualne. Dlatego tak ważna jest aktualizacja wiedzy – mówi prof. Sławomir Kalinowski, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Współpraca z firmą Beyond.pl to przede wszystkim dostęp do praktycznej wiedzy, ale także możliwość odbycia staży oraz zatrudnienia absolwentów Wydziału.  To aspekt, na który ostatnimi laty bardzo mocno zwracamy uwagę – tłumaczy z kolei prof.  Jerzy Kaczorowski, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Obu uczelniom Beyond.pl oferuje dostęp do praktyk studenkich, wsparcie w procesie kształcenia poprzez m.in. wykłady gościnne czy inicjowanie tematów prac dyplomowych, pomoc przy organizacji wydarzeń naukowych oraz szansę odwiedzania Data Center 2. Integralną częścią obiektu Beyond.pl jest trasa edukacyjna pozwalającą doświadczyć, jak wygląda system ochrony danych na najwyższym poziomie potwierdzony pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej certyfikatem Rated 4 wydanym przez amerykańską instytucję ANSI.

Użyte w artykule zdjęcia: Marcin 'Dobermann' Pflanz / materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz