POZnań

Poznańscy naukowcy chcą opracować test na koronawirusa

SARS-CoV-2 - koronawirus  Foto: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM -  #23312

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz koniecznością rozszerzenia diagnostyki zakażeń koronawirusem, za aprobatą wojewody wielkopolskiego, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN) w Poznaniu zdecydował się wspomóc swoimi zasobami Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) w Poznaniu.

W tym celu, we wtorek rano dyrektor Instytutu prof. Marek Figlerowicz spotkał się z dyrektorem Wojewódzkiej Stacji dr. Andrzejem Trybuszem. Podczas spotkania wspólnie opracowano procedury umożliwiające wykorzystanie w walce z wirusem najwyższej klasy aparatury znajdującej się w posiadaniu Instytutu.

Dla Instytutu Chemii Bioorganicznej priorytetem było zapewnienie pracownikom (wszyscy są wolontariuszami) pełnego bezpieczeństwa. Stąd opracowana procedura zakłada, iż wstępne etapy izolacji wirusa z materiału pobranego od pacjentów odbywają się w WSSE. Następnie bezpieczne już próbki przekazane zostają do Instytutu, gdzie pod okiem pracowników WSSE przeprowadzane są dalsze etapy diagnostyczne. W miejscu tym warto dodać, iż prace te prowadzone są z zapewnieniem wszelkich środków ostrożności. Laboratoria, jakimi dysponuje ICHB PAN są tej samej klasy bezpieczeństwa (BSL II) co laboratoria Sanepidu. Testy wykonują pracownicy naukowi i doktoranci ICHB PAN, posiadający olbrzymie doświadczanie w tego rodzaju analizach. W ramach „wirusowej grupy wsparcia” działa obecnie w trybie zmianowym 40 osób. W ciągu doby przeprowadzanych jest obecnie 180 testów. Docelowo możemy wykonywać nawet 270 testów na dobę.

Celem wsparcia zaopatrzenia w zestawy do izolacji oraz detekcji wirusa ICHB PAN postanowił opracować własny test, w oparciu o odczynniki wyłącznie polskich producentów oraz odczynniki własnej produkcji. Powinien on być gotowy do końca tygodnia. Pracownicy ICHB PAN deklarują również pomoc w organizowaniu dodatkowych centrów diagnostycznych w Polsce.

Użyte w artykule zdjęcia: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - #23312

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz