POZnań

Poznań przygotowany na zimę

Pługi w akcji Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

43 pługoposypywarki, 18 pługów z piaskarkami i dziesiątki pracowników będzie w obecnym sezonie zimowym dbało o utrzymanie 873 km dróg oraz 134,6 km dróg rowerowych. Zarezerwowano na to 27 mln zł.

Prognozy pogody zapowiadają w najbliższych dniach pierwsze opady śniegu. Poznańscy drogowcy są już przygotowanie na sezon 2021/2022.  

W technologii zimowego utrzymania kontynuować będzie zasada koncentrowania działań w pierwszym etapie na mechanicznym usuwaniu śniegu, a następnie na posypywaniu nawierzchni materiałami chemicznymi bądź uszorstniającymi.

Wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują, zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej, jak również sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnianie koszy ulicznych. Koszty te są zmienne w poszczególnych latach, gdyż zależą w dużej mierze od uciążliwości zimy (warunków pogodowych).

Wydatki Miasta w ostatnich latach wynosiły:

 • w sezonie 2018/2019 – 23,1 mln zł.
 • w sezonie 2019/2020 – 21,1 mln zł.
 • w sezonie 2020/2021 – 27,8 mln zł.
 • w sezonie 2021/2022 – plan 27,0 mln zł.

W bieżącym sezonie do dyspozycji są:

 • dla obsługi jezdni: 43 pługoposypywarek
 • dla obsługi chodników, placów i ścieżek rowerowych: 18 zestawów samochodowych lub ciągnikowych (pług + piaskarka). 

Zima i ekologia

Tak, jak w latach ubiegłych zwracana będzie uwaga na aspekt ekologiczny, zwłaszcza na ochronę zieleni przydrożnej. Zasady stosowania środków chemicznych, które wprowadzono w latach ubiegłych, będą kontynuowane.

Na chodnikach, drogach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (III i IV kolejność) odśnieżania wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu bądź wystąpienia wtórnego oblodzenia.

Odmienne zasady obowiązują na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność). Tam stosowane są, zarówno środki chemiczne (sól drogowa), jak również środki niechemiczne (piasek), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Dodatkowo wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w specyfikacjach technicznych opracowanych przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przepisy regulują, zarówno maksymalne dopuszczalne dawki stosowania środków, jak również określają, w jakich warunkach pogodowych jaki rodzaj środków należy zastosować.

Ochrona roślinności w pasie drogowym

W sezonie zimowym 2021/2022 siatkami cieniującymi (chochołami) oraz matami foliowo-słomianymi osłoniętych zostanie:

 • 340 koron młodych drzew. Chochoły chronią korony drzewa przed aerozolem solnym.
 • 26 912 mb terenów z roślinnością niską.

Standardy utrzymania dróg

Celem zróżnicowania standardów utrzymania i dostosowania poziomu utrzymania do możliwości finansowych Miasta Poznania oraz zadeklarowanego potencjału sprzętowego wykonawców – ulice naszego miasta podzielono na sieci.

 • sieć strategiczna (pierwsza kolejność) – o łącznej długości 272 km – to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali
 • sieć podstawowa (druga kolejność) – o łącznej długości 258 km – to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej
 • sieć lokalna I (trzecia kolejność) – o łącznej długości 212 km – to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej
 • sieć lokalna II (czwarta kolejność) – o łącznej długości 131 km – to ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie
 • pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM – obsługiwane doraźnie.

Dla czterech pierwszych sieci obowiązuje wykonawców zdefiniowany standard utrzymania (technologia i czasokres wykonania liczony od momentu uruchomienia działań przez ZDM), pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM będą odśnieżane i posypywane doraźnie na podstawie oczekiwań mieszkańców, oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz możliwości finansowych ZDM.

Utrzymanie dróg rowerowych i chodników

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 1996 roku ze zmianami) chodniki, które położone są bezpośrednio przy granicy nieruchomości muszą być odśnieżane przez właścicieli (zarządców) tych nieruchomości. W pierwszej kolejności należy odgarnąć śnieg, a następnie posypać w celu uszorstnienia (mówi o tym § 2 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania).

Warunki atmosferyczne oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym determinują działania ZDM w tym zakresie. Na chodnikach, drogach rowerowych, placach wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Pierwsze działanie (odpłużanie, posypywanie piaskiem) na sieci dróg rowerowych liczących 134,6 km odbywać się będzie w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.

Sieci dróg obsługują wyłonione w przetargu firmy:

1.    Konsorcjum firm: REMONDIS Sanitech Poznań sp. z o.o. oraz SAN-EKO, Zakład Usług Komunalnych, Krzysztof Skoczylas – obsługuje następujące rejony miasta: Nowe Miasto-Południe, Grunwald, Wilda;

2.    Konsorcjum firm: PreZero Dolny Śląsk, Sp. z o.o. oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. – obsługuje rejon: Nowe Miasto-Północ;

3.    Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. oraz Technika Sanitarna sp. z o.o. – obsługuje następujące rejony miasta: Stare Miasto-Północ, Jeżyce;

4.    Konsorcjum firm: KDS, sp. z o.o. oraz Firma Handlowo-Usługowa ALKOM, Henryk Sienkiewicz – obsługuje rejon: Stare Miasto Centrum.

Bazy sprzętowo-materiałowe (załadunkowe) firm znajdują się w następujących miejscach: przy ulicy Góreckiej 104; Gołężyckiej 132, Jasielskiej 7B, Nowotarskiej 27, Północnej 1.

Komórka dyspozytorska ZDM

Komórka dyspozytorska zimowego utrzymania pełni rolę ośrodka zarządzającego i koordynującego prowadzenie działań przez wykonawców zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg.

Dyspozytorzy ZDM korzystają w codziennej pracy z własnych stacji pogodowych, z danych meteorologicznych i prognoz pogody, przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także z obrazów z radaru meteorologicznego.

Pojazdy firm wykonawczych są wyposażone w urządzenia GPS, które na bieżąco monitorują ich położenie i pracę. Pozwala to reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację drogową w mieście. Służby ZDM prowadzą nieprzerwanie monitoring ulic oraz współdziałają z funkcjonariuszami straży miejskiej w zakresie nadzoru nad realizacją prac. W przypadku rażących uchybień nakładane są na wykonawców kary umowne.

Komórka dyspozytorska pracuje całodobowo w okresie od 1 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 roku, w siedzibie ZDM, tel. 61 64 77 231 (każde zgłoszenie jest rejestrowane); mail: zima@zdm.poznan.pl.

Zgłoszenia przyjmuje również miejska infolinia Poznań* Kontakt pod nr tel. 61 646 33 44 od pon. do pt. w godz. 7.30-20.00.

Planowane działania na drogach

Jaka będzie pogoda w najbliższych godzinach i jak będzie ona wpływała na działania podejmowane przez ZDM na poznańskich drogach można sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Akcja Zima: https://zdm.poznan.pl/pl/dzialania-zdm-akcja-zima.

Co sześć godzin zamieszczane są tam aktualne dane dotyczące przewidywanej pogody w Poznaniu, czyli temperatury powietrza oraz zjawisk atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu, czy też mgły ograniczającej widoczność. Przedstawiane są tam także planowane przez ZDM działania na drogach. 

 • działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,
 • w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,
 • prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych.       
Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz