Aglomeracja

Powieść za 20 000 zł

Wieża ratuszowa  Foto: Tomasz Dworek

Wydawnictwo Miejskie Posnania i Voyager Club zapraszają do udziału w konkursie literackim “Poznań – miasto to powieść”. Prace można nadsyłać do 13 lutego.

Pomysł na konkurs narodził się jeszcze w 2014 roku – Katarzyna Kamińska, dyrektor Wydawnictwa Miejskiego, zachęcona sukcesem autorskiej serii wydawniczej “Poznań fantastyczny”, także będącej efektem konkursu, uznała, że po opowiadaniach czas na powieść. Zresztą na konkurs “Poznań fantastyczny” niejednokrotnie przychodziły właśnie dzieła objętości powieści, które ze względu na specyfikę konkursu – tylko opowiadania – nie mogły być w nim uwzględnione.

Kolejnym powodem była chęć rozreklamowania Poznania. Obecność miasta w popularnej i rozchwytywanej książce jest doskonałą promocją dla niego, a wycieczki śladami bohaterów – dodatkową reklamą, o czym mógł się przekonać Paryż po wydaniu “Kodu da Vinci” czy Wrocław po sukcesie serii powieści z komisarzem Mockiem. Wprawdzie już teraz można wymienić wielu znanych autorów, którzy piszą o Poznaniu: Małgorzatę Musierowicz, Piotra Boińskiego czy Ryszarda Ćwirleja, ale twórcy konkursu wyszli ze słusznego założenia, że tego, co dobre, nigdy nie jest za dużo…

Utwór, który chce wziąć udział w konkursie, musi spełniać wymogi gatunkowe powieści, a jego objętość mieścić się w przedziale 10-20 arkuszy autorskich (czyli 400-800 tysięcy znaków ze spacjami). Organizatorzy zastrzegają, że nie będą rozpatrywane teksty należące do gatunku fantastyki lub literatury dziecięcej, a także felietony, opowiadania, eseje, prace naukowe, utwory poetyckie i dramatyczne. Tematyka powieści, jak i akcja, powinny być związane z szeroko rozumianą historią i kulturą Poznania.

Nagroda główna to 20.000 zł oraz wydanie zwycięskiej powieści do końca 2016 roku. Przewidziano także możliwość przyznania jednego wyróżnienia w kwocie 5.000 zł oraz możliwość negocjowania z Wydawnictwem w sprawie opublikowania swojej powieści.

Tekst (plik w formacie DOC lub RTF, nazwany tytułem utworu) należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: miastotopowiesc@wm.poznan.pl, w tytule e-maila wpisując: Konkurs “Poznań – miasto to powieść”. Oprócz powieści należy przesłać również jej streszczenie o objętości maksymalnie 2500 znaków ze spacjami.

Przewodniczącym jury konkursowego został prof. zw. dr hab. Piotr Śliwiński z Instytutu Filologii Polskiej UAM. Wśród pozostałych członków jury znaleźli się: dr Magdalena Mrugalska-Banaszak – historyk sztuki, autorka wielu książek związanych z Poznaniem, szefowa Muzeum Historii Miasta Poznania, Grażyna Wrońska – dziennikarka Radia Merkury, znawczyni i miłośniczka Poznania, Elżbieta Woźna i Tomasz Janas – redaktorzy miesięcznika “IKS”. Organizatorzy konkursu są w jury reprezentowani przez Katarzynę Kamińską – dyrektora Wydawnictwa Miejskiego Posnania oraz Zefiryna Grabskiego – prezesa firmy Voyager Club, która wspiera konkurs.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz