POZnań

Potrzebni wolontariusze

Poznański punkt szczepień  Foto: materiały prasowe / UMP

Wolontariuszki i wolontariusze, którzy chcieliby pomóc przy organizacji pracy Poznańskiego Punktu Szczepień Powszechnych, mogą się zgłaszać za pośrednictwem specjalnego formularza. Nie trzeba mieć przygotowania medycznego – wystarczy skończone 18 lat i chęci, by przyczynić się do walki z pandemią.

Urząd Miasta Poznania zaprasza do współpracy wolontariuszki i wolontariuszy, zainteresowanych pomocą przy organizacji pracy Poznańskiego Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19. Wystarczy być osobą pełnoletnią i mieć dobre chęci. Mile widziany jest również zmysł organizacyjny. 

Do zadań wolontariuszek i wolontariuszy będzie należeć w szczególności:

  • pomoc w utrzymaniu porządku i płynności ruchu osób oczekujących na przyjęcie;
  • kierowanie i pomoc przy rozdzielaniu osób na miejsce szczepienia;
  • wydawanie kwestionariuszy wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 i pomoc w ich wypełnieniu;
  • weryfikowanie godzin zgłoszeń pacjentów na szczepienia;
  • pomoc w utrzymaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego w kolejkach;
  • inne zadania niezbędne do sprawnego funkcjonowania Punktu Szczepień wyznaczone przez koordynatorów wolontariatu.

Wszyscy wolontariusze otrzymają porozumienie wolontariackie oraz będą mieli zapewnione środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk. Mogą również uzyskać zaświadczenie o odbyciu wolontariatu. Każdy zostanie wyposażony w koszulkę, a dla zaangażowanych osób przewidziano także gadżety Miasta Poznania. 

Szczepienia w punkcie będą odbywać się przez 7 dni w tygodniu w godz. 8:00-20:00 – jeśli zapewniona zostanie odpowiednio duża liczba szczepionek. Zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy planowane jest w godzinach od 7:30 do 21:00. 

Wolontariat może odbywać się zarówno w tygodniu, jak i w weekend. Ochotnicy będą pomagać zgodnie z harmonogramem, ustalonym wcześniej z koordynatorem w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych. 

Zgłaszać można się za pośrednictwem formularza: www.zhp.wlkp.pl/wolontariat.html

Koordynacją wolontariatu w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych zajmuje się Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19. Koordynatorem z ramienia ZHP Chorągiew Wielkopolska jest Joanna Stefańska, e-mail: wolontariat@zhp.wlkp.pl , tel.: 603-644-005.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz